"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-04 Uppdaterad: 2024-01-26, 13:44

Verklig AI är social AI

PORTRÄTT Frank Dignum studerar hur sociala kontexter påverkar mänskligt beteende genom normer, praxis, ritualer och andra regler av social karaktär. Han specialiserar sig på vilken påverkan det får på AI-teknik som måste konverteras från att hitta den optimala lösningen, till att utveckla AI-teknik som upptäcker socialt acceptabla lösningar.

Bild: Mattias Pettersson

Mänsklig intelligens är till liten nytta om den inte används i en social kontext i samspel med andra människor. Detsamma gäller för artificiell intelligens (AI). För att göra AI social räcker det inte med en figur med blinkande öga, systemet måste göras medvetet om de sociala kontexter som  gäller för beslut. Borde ett förhandlingsprogram hitta det optimala avtalet för sin användare och tvinga på det på motparten? Eller borde det ge efter för vissa önskemål hos motparten för att göra hen nöjd och villig att sluta fler avtal i framtiden? Borde en sjukvårdsrobot tvinga i patienten piller medan hen har besökare eller vänta tills de har gått?

Frank Dignum studerar hur sociala kontexter påverkar mänskligt beteende genom normer, praxis, ritualer och andra regler av social karaktär. Han specialiserar sig på vilken påverkan det får på AI-teknik som måste konverteras från att hitta den optimala lösningen, till att utveckla AI-teknik som upptäcker socialt acceptabla lösningar. Det är intressant ur många aspekter; från sjukvårdsrobotar till seriösa spel, eller från e-coacher till agil produktion, och från hållbart beteende till politiskt beslutsfattande.

År 2019 installerades Frank Dignum som professor i artificiell intelligens vid Umeå universitet.

Om Frank Dignums forskning

Biografi

Frank Dignum föddes i Amsterdam 1961 och disputerade 1989 vid Vrije universiteit. Han byggde upp Institutionen för datavetenskap vid Universitetet i Swaziland 1990–1991. 1992 blev han universitetsadjunkt vid Tekniska universitetet i Lissabon, och därefter professor i Nederländerna.

Han är fellow i European Artificial Intelligence Association (EurAI), har anordnat stora konferenser inom AI, är författare till artiklar och böcker samt redaktör på Journal on Computational Socio-Cognitive Systems.

Läs mer eller kontakta Frank Dignum