"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-21

Vill komma närmare lösningen på Parkinsons sjukdom

PORTRÄTT Orsaken till Parkinsons sjukdom är fortfarande inte helt klarlagd. En del av hjärnans dopaminproducerande celler dör, men även andra system påverkas. Sara af Bjerkén har ställt in sig på att reda ut noradrenalinets roll i sammanhanget.

Text: Inger Nilsson
Bild: Mattias Pettersson

Sara af Bjerkén är ST-läkare i neurologi vid Norrlands universitetssjukhus och biträdande universitetslektor i histologi med cellbiologi vid institutionen för Integrativ medicinsk biologi (IMB) vid Umeå universitet.

- Jag har varit intresserad av noradrenalin under flera år. Tidigare har man sett på Parkinson som en sjukdom med enbart dopaminbrist och motoriska problem, men på senare tid har även andra så kallade icke-motoriska symtom uppmärksammats.

- Det kan, till exempel, vara depression och trötthet med bakomliggande brist av andra signalämnen så som noradrenalin och serotonin. Dessa symtom kan ibland vara mer handikappande än de rent fysiska. Jag vill veta var sjukdomen startar och vilka mekanismer som kommer i gång.

Parkinsons sjukdom påverkar således kroppens motorik och ger ett förändrat rörelsemönster, med långsamma rörelser, stelhet och skakningar. Sjukdomen är progressiv och leder till en gradvis förlust av hjärnans dopamin. Dopamin är en signalsubstans som är viktig för att kroppens viljestyrda rörelser ska fungera. 1-2 procent av befolkningen drabbas av Parkinsons sjukdom.

Det finns teorier om att sjukdomen startar någon annanstans

- Det är oklart vad som är orsaken till Parkinsons sjukdom, konstaterar Sara af Bjerkén. I vissa fall är defekta gener en del av orsaken, men till största delen vet vi inte vad sjukdomen beror på. Det finns teorier om att sjukdomen startar någon annanstans.

Delar tiden mellan forskning och klinik

Sara af Bjerkén jobbar både kliniskt, med patienter, och i laboratorium, med forskning. Halva tiden på vardera området.

Arbetet med patienter gör att hon fått anledning att fundera på vilka andra områden som kan ligga till grund för Parkinsons sjukdom.

- Patienter som diagnostiserats har ofta, på fråga, sagt att jo, de har ju - till exempel - haft besvär med magen länge. Och luktsinnet har i vissa fall varit borta i 10-15 år, innan de motoriska problemen kom.

De icke-motoriska symptomen kan till del kopplas till skadorna på de noradrenalinproducerande nervcellerna. Tack vare det kliniska arbetet och forskningen kring Parkinsons sjukdom kan Sara af Bjerkén gå på djupet med sitt uppdrag.

Specialist inom området neurologi

- Jag utbildar mig för att bli specialist på området, att bli neurolog, och har en dröm om att kunna kombinera båda verksamheterna. Jag gillar kombinationen.
På neurologen träffar hon patienterna.

- Jag är knuten till neurologen, jag träffar patienten och ser symptomen. I min forskning försöker jag sedan hitta fler symptom för att kunna identifiera patientgrupper som har noradrenalinbrist.

Noradrenalin verkar dämpande på neuroinflammation

Sara af Bjerkén och forskarna i hennes grupp har i en studie kommit fram till att en skada på noradrenalinsystemet leder till en långsam nedbrytning av dopaminproducerande nervceller. De såg också att avsaknad av ett fungerande noradrenalinsystem leder till ett ökat inslag av inflammation i hjärnan.

- Det finns inslag av inflammatoriska celler. Jag vet inte varför, men noradrenalin verkar dämpande på neuroinflammatio

Studera processer i hjärnan när noradrenalin saknas

I det här arbetet har Sara af Bjerkén och hennes kollegor hjälp av data från patienter med Parkinsons sjukdom i Västerbotten, men också av en djurmodell.

- Med hjälp av djurmodellen kan jag på cellnivå studera processerna i hjärnan när noradrenalinet saknas.

Sara af Bjerkén kommer ursprungligen från Västerås, men nu bor hon sedan många år i Umeå.

- Innan jag studerade till läkare läste jag biomedicinprogrammet. När jag hade disputerat 2008 var jag inte klar med läkarprogrammet. Jag ville läsa klart det och fick sedan möjlighet att göra forskar-AT. Jag ville också göra klart det kliniska, så därför har jag stannat i Umeå.

Hittade blivande maken i en studentkorridor

- Jag har bott i Umeå i 20 år. Umeå universitet är en bra miljö, med stark
neuroforskning. Dessutom hittade jag här blivande maken i en studentkorridor!

Men forskningen betyder också mycket för henne, framför allt när det gäller möjligheten att komma närmare lösningen på Parkinsons sjukdom.

- Om man kan identifiera underliggande sjukdomsmekanismer kan man sedan angripa problemet. Det finns ju ingen bot i dag.

Korta fakta

Sara af Bjerkén är ST-läkare i neurologi och biträdande universitetslektor i histologi med cellbiologi vid Institutionen för Integrativ medicinsk biologi (IMB). Sara är anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för Neurovetenskaper.

Hon leder en grupp där forskarna kartlägger neurodegenerativa processer med fokus på Parkinsons sjukdom.

Förutom läkarexamen har Sara af Bjerkén en magisterexamen i biomedicinska vetenskaper. Hon disputerade 2008 och har sedan dess kombinerat rollen som läkare med laborativ och klinisk forskning.

Kort om Sara af Bjerkén

Familj: Maken Patrik och två barn, Olle 6 år och Astrid, 3,5 år
Kommer från: Västerås
Bor: Umeå
Driver mig i arbetet: Mötena med Parkinson-patienter, vetskapen att man kan göra skillnad
Inspirerar mig: Andra forskare, att träffa dem på konferens - bara att vistas i den miljön, att träffa patienterna och kunna göra bra för dem
Bästa avkoppling: Att hänga med familjen, gärna i den stuga familjen har på västkusten, lördagsmorgnar när man inte ska iväg någonstans och hinner äta frukost i lugn och ro med familjen, ge mig ut och springa.