Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 03 maj, 2022

Vill hitta och bromsa diabetes typ 2

PORTRÄTT Från analytisk kemi och organisk kemi var steget inte långt till medicin och diabetes typ 2 för Elin Chorell, för som naturvetetare har hon verktygen att kunna titta på mekanismer bakom sjukdomen. Hennes mål är att det ska bli möjligt hitta och bromsa diabetes typ 2 tidigt.

Text: Lena Åminne

- Drömmen är att med blodprov från exempelvis stora befolkningsstudier som Västerbottens hälsoundersökningar, Scapis och VipViza, kunna hitta diabetes typ 2 i ett tidigt skede. Då skulle sjukdomen gå att bromsa med behandling anpassad efter varje enskild individ, säger Elin Chorell.

Typ 2-diabetes har setts som en obotlig sjukdom som försämras med tiden. Men nu finns forskning som visar att det går att få en återgång av sjukdomen och då främst via en reduktion av fett/lipider i organ som bukspottkörtel, lever och i muskler.

- Vi känner till att en ansamling av vissa typer av lipider i organen kan störa ut både upptaget av socker från blodbanan och utsöndringen av insulin från bukspottkörteln som är de faktorer som leder till diabetes typ 2. Trots stora ansträngningar inom forskningsfältet vet man inte vilka mekanismer som ligger till grund för typ 2 diabetes och dess tillfrisknande.

- Ambitionen är att identifiera processer som är involverade i utveckling av typ 2 diabetes, i synnerhet de som kan fungera som nya behandlingsmetoder och kliniska biomarkörer för att tidigt kunna upptäcka och förebygga sjukdomen.

Metodutveckling under doktorandtiden

Elins väg till forskning har varit rätt så spikrak. Efter gymnasiet studerade hon kemi på Umeå universitet och via sitt examensarbete gick hon vidare mot forskning. Som doktorand hade hon en bihandledare inom Idrottsmedicin och på så sätt kopplades hennes kunskaper om avancerade verktyg för analyser och beräkningar, ihop med hennes stora intresse för hälsofrågor.

- Som doktorand jobbade jag mycket med metodutveckling inom metabolomik som är ett forskningsfält som inriktar sig mot storskaliga kemiska analyser av små molekyler i olika vävnader. Syftet med metabolomik är att kartlägga metabolismen i vävnaden och på så sätt förstå hälso- och sjukdomseffekter. För mig handlade det om att utveckla robusta metoder som leder till att vi kan få information från våra analyser och inte bara stora mängder data.

- Från det här arbetet insåg jag vikten av att förstå biologin på djupet och inte bara metoderna. Det ledde till ett ännu större intresse för medicin, säger Elin.

Övervikt är den mest tydliga riskfaktorn men inte avgörande

Vår ämnesomsättning och grunden till liv och hälsa omfattar processer som bygger upp och bryter ner våra celler. Metaboliter kan ses som slutprodukter av ämnesomsättningen och därför också som ett kvitto på om det finns en obalans i systemet, det vill säga sjuklighet.

Genom att studera metaboliter kan forskarna hitta tidiga tecken på sjukdom eller studera hälsoeffekter av kost och träning. Metoden Elin arbetar med kallas metabolomik, och den innebär identifiering och kvantifiering av metaboliter i prover – det kan vara biopsier från exempelvis lever, bukspottkörtel och muskler eller urin och blod.

Från molekyler till patienter

Elin disputerade på forskning om kost- och träningseffekter – vad som händer i kroppen vid träning.

Efter disputationen fortsatte hon inom det medicinska spåret, som post doc hos forskaren Tommy Olsson vid Umeå universitet. Inriktningen var överviktsrelaterad sjuklighet kopplad till diabetes typ 2, en sjukdom som traditionellt drabbar äldre men som på grund av globalt ökad fetma nu drabbar alla åldrar.

- Det var otroligt intressant att fortsätta utveckla metoden metabolomik för det vi skulle studera, det handlade framför allt om betydelsen av träning och kost vid diabetes. Att komma från kemi som är strukturerat och handlar om molekyler och matematik, till medicin och patienter var enormt lärorikt.

Komplex livsstilsjukdom

Diabetes typ 2 är en livsstilssjukdom och därför komplex att förstå, eftersom många faktorer spelar in - fysisk aktivitet, matintag, sömn, stress och till stor del även genetik. Övervikt är den mest tydliga riskfaktorn men inte avgörande.

lipider/fett från fettväven ”spiller” över och börjar lagras in i mindre säkra depåer

- En trolig förklaring är att lipider/fett från fettväven ”spiller” över och börjar lagras in i mindre säkra depåer som skelettmuskeln, lever och hjärta. Det kan då leda till en obalans i ämnesomsättningen och förstadium till diabetes typ 2.  

Möjligheterna att bota - få en återgång - av typ 2 diabetes handlar om att gå ner kraftigt i vikt. Forskning har visat att det är avgörande att minska fettet inne i organen. Elins forskning är inriktat på att förstå dessa mekanismer och har pågående studier i både människa, djur och celler.

I ett samarbete med diabetesläkaren Julia Otten vid Umeå universitet, studeras diabetespatienter som via en lågkaloridiet och kraftig viktnedgång får en återgång av sjukdomen. Under studien kommer patienternas förmåga att ta upp socker och producera insulin att studeras i samband med att biopsier, blodprover samlas in.

Fick stort forskningsanslag

Elins forskningsfokus är att på molekylnivå hitta vilka lipidprocesser som är involverade i sjukdomsutveckling och tillfriskande. I ett forskningsprojekt som nyligen blev finansierat av Vetenskapsrådet kommer en del av fosfolipidmetabolismen att studeras. Elin tror att denna del av metabolismen skapar obalans i fettinnehållet i vävnaderna, främst bukspottskörteln, levern och skelettmuskulaturen och kan driva sjukdomsutvecklingen.

- Jag vill undersöka om det stämmer och bidra med min pusselbit till denna komplexa sjukdomsbild. Tillsammans med forskare som studerar andra delar av sjukdomsbilden kanske vi kan hitta nya sätt att behandla och framför allt hitta individer innan de blir sjuka.

Bota genom att förstå sjukdomen - huvudspåret

Elins forskning fokuserar på den molekylära aspekten och har därför flertalet samarbeten med experter inom klinisk patientbehandling, bukspottskörtelns biologi och cellodling. Men det sammantagna målet och det huvudspår som driver henne i alla projekt är att det går att bota diabetes, men att forskarna måste förstå sjukdomen bättre.

-  Vi vet att vi måste hitta patienterna tidigt. Eftersom det är en livsstilssjukdom kanske vi behöver olika behandlingar för olika individer.

Mer om Elin Chorell

Familj: Man och tre döttrar

Bor: Ersmark utanför Umeå i en västerbottensgård

Driver mig: Hälsofrågor. Jag har alltid tränat och rört på mig – det är min drog, min lust. I undervisningen är det roligast att föreläsa om hälsa och metabolism och få studenterna att själva börja ställa frågor. Det finns allt för många som tror sig veta sanningen om vad som är rätt kost och träning. Bäst att vara nyfiken!

Bästa avkoppling: Att springa är bäst, jag har sprungit många terränglopp men tränar nu för mitt första asfaltsmaraton. Vandra eller åka skidor med familjen i fjällen eller att i vardagen följa med barnen i deras aktiviteter och se dem röra på sig och utvecklas i olika miljöer.