Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Varför gör ilska oss starkare?
Publicerad: 08 jun, 2021

Paul Davis, professor i idrottspsykologi, förklarar hur våra känslor påverkar oss.

Meningsfullt arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning
Publicerad: 07 jun, 2021

Hur ska högfungerande individer med autism ska känna meningsfullhet och långsiktighet i arbetslivet?

Årets lärare på Personalvetarprogrammet
Publicerad: 02 jun, 2021

Grattis till Johan Örestig och Ulrika Widding som utnämnts i år - igen!

Hundratals aktörer samlas för hållbar framtid i utvecklingsländer
Publicerad: 02 jun, 2021

DevRes2021 för samman forskare från en mängd olika discipliner runt frågor om hållbarhet i utvecklingsländer.

Idrottshögskolan delaktig i UIK 360
Publicerad: 02 jun, 2021

Den nya plattformen UIK 360 ska skapa bättre förutsättningar för elitidrottande kvinnor.

Hur kommer AI påverka socialtjänstens arbete?
Publicerad: 31 maj, 2021

Nytt forskningsprojekt undersöker hur socialtjänsten kan använda ny teknik på bästa sätt.

Avhandling om ungas psykiska hälsa och fritid på landsbygden
Publicerad: 31 maj, 2021

Fritidsaktiviteter är viktiga för den psykiska hälsan men också vara stressa och reproducera könsmönster.

Simutbildning i samarbete
Publicerad: 31 maj, 2021

Lärarstudenter vid Umeå universitet har gett extra simundervisning till nyanlända elever.

Nya forskningsmedel
Publicerad: 31 maj, 2021

Forskningsmedel på 10,8 miljoner har beviljats från Forte och Handelsbankens forskningsstiftelser.

Så kan AI skapa affärsnytta för din organisation
Publicerad: 27 maj, 2021

Nya SCDI AI Business Lab hjälper företag och bjuder nu in till digitala informationsträffar.

Forskar om hur individer med psykisk ohälsa ska få mer inflytande
Publicerad: 27 maj, 2021

Nytt forskning ska utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa.

Ny forskning om ekonomiskt våld i nära relationer
Publicerad: 26 maj, 2021

Förhoppningen är att forskningsresultaten kan användas i det förebyggande arbetet.

Siemens Financial Services uppsatsstipendium i finans
Publicerad: 21 maj, 2021

Priset tilldelas Alessandra Frongillo och Bui Thi Mai Anh (Kelly), Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Knappt 60 miljoner till forskning som ska utveckla socialtjänsten
Publicerad: 21 maj, 2021

Umeå universitet har beviljats finansiering från Forskningsrådet för arbetsliv och hälsa (Forte).

Äldreomsorgens ständiga förändringar
Publicerad: 21 maj, 2021

Hur äldreomsorgens organisation och arbetsmiljö har påverkats av förändringar de senaste 30 åren.