Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nyheter

Nyheter

11,5 miljoner till samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning
Publicerad: 21 nov, 2019

Formas tilldelar medel till tre forskare inom samhällsvetenskap och en forskare inom humanistisk vetenskap.

Nya detektionsmetoder vid bloddoping
Publicerad: 20 nov, 2019

Christer Malm, professor i idrottsmedicin, håller föreläsning om bloddoping och detektionsmetoder.

Juriststudenter från Umeå pristagare i Business Law Challenge
Publicerad: 20 nov, 2019

My Haney och Johan Lindgren tog sig till slutfinal i Sveriges största tävling i affärsjuridik.

Elitinriktat tränarprogram startar vid Umeå universitet
Publicerad: 20 nov, 2019

I höst startar ett nytt program som vänder sig till personer som vill bli elittränare. Anmälan öppnar 16 mars.

Kan skogsbruket styras att ta mer hänsyn till vatten?
Publicerad: 18 nov, 2019

Forskare studerar om samhällets policies och styrmedel haft effekt på hur buffertzoner vid vattendrag skyddas

God utdelning till Sociologiska institutionen
Publicerad: 15 nov, 2019

Tre projekt har beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet i årets utdelning.

Umeå universitet fick 40 mkr till forskarskola
Publicerad: 15 nov, 2019

40 miljoner från Vetenskapsrådet möjliggör ny forskarskola i Umeå där ytterligare nio lärosäten medverkar.

Var med och nominera årets Idrottsalumn samt Elitidrottsstudent till Umeå Idrottsgala
Publicerad: 15 nov, 2019

"Årets Idrottsalumn" samt "Årets Elitidrottsstudent" delas ut i samband med Umeå Idrottsgala.

Framstående historiker och funktionshinderforskare är gästprofessor vid Umeå universitet 11 november till 10 december
Publicerad: 14 nov, 2019

Catherine J. Kudlick med omfattande erfarenheter av att bygga broar mellan akademi och samhälle gästar Umeå.

4 miljoner till forskning om stress- och sömnproblem
Publicerad: 13 nov, 2019

AFA Försäkring har beviljat 4 miljoner kronor i forskningsanslag till Maria Nordin.

Ulrika Haake inbjuden keynote-talare
Publicerad: 12 nov, 2019

Ulrika Haake var inbjuden att tala om jämställdhet inom polisorganisationen vid polisforskningskonferens.

Yrkesmässiga ambitioner & prestationer bland barn till migranter
Publicerad: 12 nov, 2019

Ny avhandling om arbetsmarknadsdeltagande bland barn till migranter.

Chefers undvikande beteende
Publicerad: 11 nov, 2019

Robert Lundmark ska studera orsaker till och konsekvenser av chefers låt-gå-ledarskap.

Välfärdsideal återspeglas i lagar om underhåll
Publicerad: 11 nov, 2019

Ny avhandling jämför hur underhåll till barn hanteras juridiskt i Sverige och Kalifornien.

Forskningssamarbete etablerat om "AI inom e-handeln"
Publicerad: 08 nov, 2019

Forskningssamarbete med det svenska teknikföretaget PriceIndx AB.