"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nationella samarbeten

Umeå universitet ingår i ett antal universitetsövergripande nationella samarbeten. Genom dessa vill vi främja kunskapsutbyte och stärka såväl forskning som utbildning.

Nätverk och medlemsskap

 

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF

SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 38 universitet och högskolor är medlemmar. SUHF är en arena för diskussioner och ställningstagande i högskolepolitiska frågor. Universiteten och högskolorna varierar i storlek och inriktning, vilket ger ett brett underlag för diskussioner i de många frågor som förenar dem.

Kontakt vid Umeå universitet: Daniel Andersson
Läs mer om SUHF

Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse med målsättningen att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Forska!Sveriges uppdrag är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd.

Kontakt vid Umeå universitet: Anders Steinwall
Läs mer om Forska!Sverige

INCLUDE

Include är ett nätverk med övergripande syfte om att arbeta för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.

Kontakt vid Umeå universitet: Åsa Rudehäll 
Läs mer om INCLUDE

North Sweden

Genom att delta i olika nätverk och arrangemang på europeisk nivå arbetar North Sweden för att sätta Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland på den europeiska kartan samt stärka det regionala samarbetet. Ett viktigt verktyg för North Sweden är ett gott samarbete med andra regionkontor i Bryssel för informationsutbyte och för att utveckla gränsöverskridande samarbete på hemmaplan i regionen. 

Kontakt vid Umeå universitet: Hans-Olov Byquist
Läs mer om North Sweden

Vetenskap och allmänhet

Vetenskap och allmänhet är en ideell förening, kunskapsnod och samarbetsparter för dialog mellan forskare och omvärlden som grundades 2002. Föreningen har ett stortantal medlemmar från samhällssektorer.

Kontakt vid Umeå universitet: Gunilla Stendahl
Läs mer om Vetenskap och allmänhet

Senast uppdaterad: 2023-01-30