"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningsinslag i undervisningen

Området Miljöattityder och miljöbeteenden och dess medlemmar ansvarar för utbildningsinslag i följande kurser:

Båda kurserna avslutas med det samlästa momentet Forskning i praktiken. Just nu är ett av de forskningsområden som studenterna får stifta bekantskap med miljöattityder och miljöbeteenden. Momentet avslutas med att studenterna övar att sammanställa tidigare forskning och då är ett av de två teman de kan välja att leta och läsa forskning inom just området miljö och klimat men med sociologiskt/socialpsykologiskt fokus.

Senast uppdaterad: 2023-04-05