"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid Sociologiska institutionen

Forskningsområden

Forskningen på Sociologiska institutionen bedrivs inom ett antal huvudområden. Läs mer om dem här.

Forskningsinfrastruktur

Många forskare behöver tillgång till olika verktyg i form av forskningsinfrastruktur, såsom databaser, för att kunna genomföra sin forskning. Surveyundersökningar är bland de bästa och mest kostnadseffektiva verktygen inom samhällsvetenskaplig forskning som finns för att kunna studera förändringar inom och mellan olika samhällen.
Comparative Research Center Sweden

CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur.

European Social Survey (ESS)

ESS är en attityd- och beteendeundersökning som genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder.

International Social Survey Programme (ISSP)

ISSP är en internationell attityd-databas som täcker ett fyrtiotal länder.

Välfärdsstatsundersökningen

Välfärdsstatsundersökningen är en serie surveyundersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik.

Senast uppdaterad: 2024-02-23