Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Forskning vid Sociologiska institutionen

Forskningsinfrastruktur

Många forskare behöver tillgång till olika verktyg i form av forskningsinfrastruktur, såsom databaser, för att kunna genomföra sin forskning. Surveyundersökningar är bland de bästa och mest kostnadseffektiva verktygen inom samhällsvetenskaplig forskning som finns för att kunna studera förändringar inom och mellan olika samhällen.
Comparative Research Center Sweden
Comparative Research Center Sweden

CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur.

European Social Survey (ESS)
European Social Survey (ESS)

ESS är en attityd- och beteendeundersökning som genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder.

International Social Survey Programme (ISSP)
International Social Survey Programme (ISSP)

ISSP är en internationell attityd-databas som täcker ett fyrtiotal länder.

Välfärdsstatsundersökningen
Välfärdsstatsundersökningen

Välfärdsstatsundersökningen är en serie surveyundersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik.