Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöattityder och miljöbeteenden

Under de senaste årtiondena har miljöproblem såsom koldioxidutsläpp, global uppvärmning och överutnyttjande av naturresurser framträtt som några av de största utmaningarna som mänskligheten står inför.

Presentation

Många har satt sin tilltro till tekniska lösningar, men då dessa lösningar ofta inte räcker till så menar många att det som återstår är att förändra människors beteende. I en alltmer demokratiserad värld så är människors åsikter och beteenden därmed centrala studieobjekt för alla som vill öka förståelsen för hur mänskligheten kan komma tillrätta med miljöproblemen. Tidigare forskning har visat att människor i de flesta länder i allt högre utsträckning värnar om miljön, men att detta inte alltid omsätts i miljövänliga handlingar. Framförallt så finns det betydande skillnader mellan länder i vilken utsträckning människor som bryr sig om miljön också gör någonting för att förbättra den. Forskningen har dock inte lyckats presentera en tillfredsställande förklaring till varför miljömedvetna människor inte alltid försöker förbättra miljön, samt varför detta skiljer sig mellan länder.

Den huvudsakliga forskningsfrågan inom detta område är varför människor som bryr sig om och oroar sig för miljön inte alltid agerar för att förbättra miljön. När allt kommer omkring, hur skall de globala miljöproblemen kunna lösas om inte människor som värnar om miljön agerar för att förbättra den?

Forskningen på detta område försöker hitta orsaker till varför sambanden mellan attityder och handling är mycket starkare in vissa länder jämfört med andra länder.

En konkret forskningsfråga tar utgångspunkt i teorier om sociala dilemman och kollektivt handlande. Där fokuserar vi på politiska institutioners betydelse för att främja en atmosfär av tillit och ömsesidigt samarbete mellan människor. Denna sociala tillit antas leda till att människor verkligen agerar utifrån sin miljömedvetenhet.