"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vetenskapsstudier

Vetenskapsstudier har bedrivits vid sociologiska institutionen i över 40 år. Forskningsverksamheten karaktäriserades tidigt av internationellt framgångsrik bibliometrisk forskning. Fokus har idag breddats till att även inkludera sociologiska, informationsvetenskapliga och historiska studier av vetenskap utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv.

Presentation

Centralt i föreställningen om ett framväxande kunskapssamhälle är idén om de vetenskapliga institutionernas betydelse som samhällelig stödjepunkt; vetenskaplig verksamhet ska vägleda oss till en framtid med hållbar social och ekonomisk utveckling. Förväntningarna gällande värdet av vetenskaplig verksamhet och det vetenskapliga arbetssättets allmänna tillämpbarhet är högt ställda. Vetenskaplig verksamhet ska generera ekonomisk förändring och nationell konkurrenskraft samt ge underlag till evidensbasering av olika yrkespraktiker. Även vetenskapen själv är föremål för vetenskaplig granskning och försök till evidensbaserad styrning och i de flesta OECD- länder används idag olika indikatorer för att utvärdera allt från enskilda forskare och program till hela vetenskapliga institutioner och länder.

I vår verksamhet sker bland annat följande

  • utveckling och validering av indikatorer för mätning av vetenskaplig verksamhet
  • forskning av det vetenskapliga författarskapets förändringar
  • analys av universitetsforskares samverkan med det omgivande samhället
  • analys av samhällsvetenskapernas etablering och akademisering
  • analys av män och kvinnors skilda karriärvillkor inom universitetsvärlden
  • studier av kunskapsproduktion inom det komplementär och alternativmedicinska området
  • analys av effekten av forskningspolitiska beslut baserade på tillämpning av bibliometriska indikatorer
Senast uppdaterad: 2023-02-14