"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Jonas Lindahl

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Jonas Lindahl och är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap. I min forskning intresserar jag mig bland annat för faktorer som påverkar doktoranders prestationer, akademiska socialisering och karriärsutveckling, samt användandet av bibliometriska indikatorer för att utvärdera och förutsäga vetenskapliga prestationer. Generellt är jag intresserad av ämnen som relaterar till bibliometri, vetenskapsstudier och högre utbildning. Jag använder framförallt kvantitativa data och statistiska metoder i min forskning. Min undervisning är i huvudsak förlagd till kandidatprogrammet och magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap inom ämnen så som informationsåtervinning, digitala bibliotek, och informationsvetenskaplig metod och teori.

Journal of Informetrics, Elsevier 2023, Vol. 7, (1)
Lindahl, Jonas
Journal of Peace Education, Routledge 2022, Vol. 19, (2) : 129-157
Hakvoort, Ilse; Lindahl, Jonas; Lundström, Agneta
STI 2022 conference proceedings: proceedings of the 26th international conference on science and technology indicators
Lindahl, Jonas
Studies in Higher Education, Taylor & Francis 2021, Vol. 46, (12) : 2808-2831
Lindahl, Jonas; Colliander, Cristian; Danell, Rickard
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 84
Lindahl, Jonas
Scientometrics, Springer 2020, Vol. 122, (1) : 309-330
Lindahl, Jonas; Colliander, Cristian; Danell, Rickard
Conflict Resolution Quarterly, John Wiley & Sons 2019, Vol. 37, (2) : 123-145
Hakvoort, Ilse; Lindahl, Jonas; Lundström, Agneta
American Educational Research Association Conference Online Program 2018
Hakvoort, Ilse; Lindahl, Jonas; Lundström, Agneta
Proceedings of the 23rd International Conference on Science and Technology Indicators, Leiden: 2018 : 448-459
Lindahl, Jonas; Colliander, Cristian; Danell, Rickard
ECER 2017, 21 – 25 August, Copenhagen
Hakvoort, Ilse; Lindahl, Jonas; Lundström, Agneta
Proceedings of the 21st International Conference on Science and Technology Indicators, Universitat Politècnica de Valencia 2016 : 759-765
Lindahl, Jonas
Scientometrics, Springer Netherlands 2016, Vol. 109, (3) : 2241-2262
Lindahl, Jonas; Danell, Rickard
International Review of Sport and Exercise Psychology, Taylor & Francis 2015, Vol. 8, (1) : 71-94
Lindahl, Jonas; Stenling, Andreas; Lindwall, Magnus; et al.