Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 61-70 av 418 resultat
Försöksplanering 2
Etikett Utbildnings- och kursplan
5MS014 2008-09-01 J hp 200836 2008-08-25 Försöksplanering 2 Design and Analysis of experiments 2 Institutionen för matematik och matematisk statistik 5730 Kursplan Utbildningsplan Syllabus
Kvalitetsteknik och försöksplanering
Etikett Utbildnings- och kursplan
5MS001 2011-12-02 2011-09-05 hp 201136 2007-12-27 Kvalitetsteknik och försöksplanering Quality Techniques and Design of Experiments Institutionen för matematik och matematisk statistik 5730 Kursplan Utbildningsplan Syllabus
Guide för övergång till undervisning online med hjälp av Mentimeter (engelska)
Webbplats Medarbetarwebb
Listen to be heard. Be open to changes and experiments. We are all in this together. Your online class is not going to be a replication of your face-to-face class. Everything will be different and new to everyone. Let your students know that they are supported both academically and personally. Take
Postdoktoralt stipendium (2år) i läkemedelskemi fokuserat på pankreascancerforskning
Etikett Informationssida
Kemiska institutionen vid Umeå universitet erbjuder ett postdoktorsstipendium i läkemedelskemi inom den gruppering som fokuserar på fibroblasters inverkan på utvecklingen av pankreascancer.
Cellbiologi
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
5MO100 Teoridelen skall ge övergripande kunskap inom de mest centrala delarna av modern molekylär cellbiologi. Kursen täcker även cancer begreppet och ger exempel på molekylära mekanismer bakom tumörprogression. Studenterna kommer även att tränas i muntlig presentation vid redovisning av mini-case
Transgenteknologi N/T
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5MO107 Kursen behandlar möjligheter och svårigheter med att göra avancerade genteknologiska konstruktioner. Hur genuttrycket normalt kontrolleras över tid och plats (organ) hos organismer som mask, fluga, mus och människa, och vilka egenskaper hos genomet som styr detta studeras. Detta ger en
Lars E Ericson, professor emeritus
Verksam vid: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Arkitekturprojekt 1:2
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
5AR135 Kursen syftar till att utvidga den grundläggande orienteringen i ämnet arkitektur genom att undersöka begreppen skala, struktur och textur i relation till begreppen rum, objekt och kropp. Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion utvecklas metoder för att
Ljud i industridesign
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5ID208 Kursen omfattar fördjupade studier kring skapandet och design av ljud i kombination med formstudier och produktinteraktion och består av följande moment: 1. Experiment med ljud, bildspråk och interaktion (3 hp) Momentet består av korta kreativa övningar där studenterna genom grupparbete
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, Ingår i Lärarlyftet
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
6NO048 I kursen studeras ämnena kemi, biologi, fysik och teknik för att få en sammanhållen förståelse för världen och mänsklig aktivitet. Människans roll i lokala och globala ekosystem bearbetas liksom de globala målen och genusfrågor relaterade till undervisning i naturvetenskap och teknik.