"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 61-70 av 439 resultat
Is-resistenta, friflytande mesokosmer
Etikett Forskningsinfrastruktur
Mesokosmerna används för ekologiska och toxikologiska experiment under hårda och isiga väderförhållanden.
Synteser av nedbrytning och respirationsrespons över tid och rum
Etikett Forskningsprojekt
Klimatförändringar kan förändra den känsliga balansen mellan koldioxidupptag och -utsläpp, vilket antas ha starkt negativ effekt på det globala klimatet.
Användaravgifter
Etikett Informationssida
Här hittar du aktuell användarinformation, apparatstatur, manualer och kontaktpersoner
Interaktioner mellan landlevande växter och vattenkemi i boreala vattendrag
Etikett Forskningsprojekt
Matouš Jimels doktorandprojekt fokuserar på hur landlevande växter interagerar med vattenkemi för att påverka kolcykeln i boreala vattendrag
David Lindquist lab
Etikett Forskargrupp
Tillämpning av kunskaper om LRIG i kliniska vardagen när man tar hand om patienter med gynekologisk cancer.
Syllabus - Experimental mathematics with computers
Experimental Mathematics with Computers Credits: 5 ECTS Course period: November 2021 – February 2022 Teacher: Klara Stokes, klara.stokes@umu.se Prerequisites: A
Jean-Francois Boily lab
Etikett Forskargrupp
Vi forskar om mineraldriven miljökatalys: från jordskorpan till atmosfären och andra planeter.
Transgenteknologi N/T
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5MO107 Kursen behandlar möjligheter och svårigheter med att göra avancerade genteknologiska konstruktioner. Hur genuttrycket normalt kontrolleras över tid och plats (organ) hos organismer som mask, fluga, mus och människa, och vilka egenskaper hos genomet som styr detta studeras. Detta ger en
Cellbiologi
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
5MO100 Teoridelen skall ge övergripande kunskap inom de mest centrala delarna av modern molekylär cellbiologi. Kursen täcker även cancer begreppet och ger exempel på molekylära mekanismer bakom tumörprogression. Studenterna kommer även att tränas i muntlig presentation vid redovisning av mini-case