"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

”Jag älskar grammatik!”

Charlotta Göllers passion för grammatik grundlades i grundskolan när hon fick hemspråksundervisning i tyska. Som nybörjare fick hon en egen hemspråkslärare som fokuserade mycket på grammatiken

– Att lära sig grammatik ger också en inblick i kulturen och det är spännande att jämföra grammatik i olika språk.

Med goda kunskaper i grammatik var det lättare att våga sig på fler språk. På gymnasiet valde hon därför humanistisk linje med ämnen som franska, spanska, tyska, grekiska och latin.

– Mitt intresse för historia och för etymologi (ordens historia) gjorde också att latin och grekiska kändes så intressant.

Med många läkare i släkten och en önskan om att hjälpa människor kändes det naturligt för Charlotta att tänka sig en framtid inom medicin. Planen var att komplettera humanistisk linje med naturvetenskap. Så blev det dock aldrig. I stället läste hon till en kandidatexamen i statsvetenskap, en magisterexamen i freds- och konfliktforskning och en högskoleexamen i kulturantropologi.

– Mitt språk- och samhällsintresse fångade mig så jag blev aldrig läkare. Jag har under femton år arbetat inom funktionshinderområdet och de senaste fem åren som programansvarig och folkrättsrådgivare inom Fonden för mänskliga rättigheter – i Sverige och globalt.

Hon har bland annat arbetat med att granska hur svenska staten lever upp till sina åtaganden inom mänskliga rättigheter. MR-Fonden stödjer urfolks strävan efter upprättelse för kränkningar av mänskliga rättigheter i till exempel Colombia och i Sverige. I det har ingått kampen för en samisk sanningskommission.

Charlotta har nyligen avslutat nybörjarkursen i lulesamiska.

– Jag har haft ett intresse för den samiska kulturen ända sedan gymnasiet då jag skrev mitt examensarbete om hur samerna framställts genom tiderna från de gamla grekerna till Linné. Arbetet var inom ämnet latin och det blev uppenbart för mig att mycket som skrivits om samer är byggt på hörsägen och källkritik har saknats och på så sätt har felaktig information spritts.

Att läsa på distans har hon tyckt fungerat bra och det var också en förutsättning för att hon skulle kunna läsa kursen.

– Det var en väldigt blandad grupp studenter med olika spännande bakgrunder. Kursen var inget man gjorde med vänsterhanden utan det krävdes fokus. Föreläsningarna var pedagogiska och givande och hade högt i tak när det gällde att ställa frågor. Studiematerialet var bra och vi möttes i zoom. Kursen byggde på det grammatiska ramverket och det förklarades väldigt pedagogiskt för alla som inte var grammatiknördar som jag.

Det har känts bra för Charlotta att kunna hälsa på sina samiska samarbetspartner på samiska och att kunna snappa upp ett ord här och där. Hon förstår också en del ord när hon lyssnar på samiska på radio.

– Personligen har det varit givande och roligt. Kursen kombinerade mitt intresse för grammatik med en inblick i den samiska kulturen. Det var också första gången jag fick nosa på ett finsk-ugriskt språk vilket jag tyckte var väldigt spännande.

Senast uppdaterad: 2023-04-12