Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läsa på universitet – så funkar det

De viktigaste begreppen för att förstå hur en universitetsutbildning hänger ihop är kurs, behörighet, studietakt, högskolepoäng (hp) och examen.

Kurs är den minsta delen i en utbildning. Hur lång kursen är anges i högskolepoäng (hp) och du kan läsa utbildningar i olika studietakt - heltid eller deltid och på olika utbildningsnivåerBehörighet är de förkunskaper du måste ha för att kunna läsa en viss utbildning. Vilka kurser du har läst, på vilken nivå du har läst och hur många högskolepoäng du läser avgör vilken examen du kan ansöka om när du läst färdigt.

All utbildning bygger på kurser

All utbildning du läser vid ett universitet eller en högskola bygger på kurser. Vissa kurser är bara några veckor långa medan andra sträcker sig över ett helt år. Det som ger dig en examen är flera kurser sammansatta efter speciella regler. Hur kurserna sätts ihop och hur du når din examen väljer du. Du kan välja att antingen läsa ett färdigt paket av kurser - ett program - eller själv bygga din utbildning med olika fristående kurser.

Högskolepoäng (hp)

Högskolepoängen är ett sätt att mäta hur lång och omfattande en kurs och utbildning är.

  • 1,5 högskolepoäng = 1 veckas heltidsstudier (40 timmar).
  • 30 högskolepoäng = 20 veckors heltidsstudier, som är en termin.

Studietakt

Studietakt är hur många högskolepoäng du läser per vecka. En veckas heltidsstudier ger 1,5 högskolepoäng, men du kan även läsa på halvfart (deltid) och kvartsfart (deltid).

Helfart

För en utbildning på helfart är det tänkt att du ska lägga ca cirka 40 timmar i veckan på studier, som till exempel schemalagd undervisning, grupparbeten och egna studier. Helfartsstudier under en termin ger 30 högskolepoäng om du klarar kursernas alla moment.

Halvfart

För en utbildning på halvfart ska du lägga ca 20 timmar i veckan på studier. Det tar alltså dubbelt så lång tid att läsa en kurs på halvfart som det tar att läsa samma kurs på helfart. En termin med studier på halvfart ger 15 högskolepoäng om du klarar alla moment.

Kvartsfart

Kvartsfart innebär att du ska lägga ca 10 timmar i veckan på studierna. En termins studier på kvartsfart ger 7,5 högskolepoäng om du klarar alla moment.

Hitta din utbildning i den studietakt som passar dig!

Utbildningsnivå

Kurser och program är indelade i olika nivåer som bygger på varandra – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Om du inte har läst något på universitet eller högskola tidigare kan du välja utbildningar på grundnivå eller förutbildningsnivå. Har du redan läst ett visst antal högskolepoäng kan du söka till den avancerade nivån.

Mer om utbildningsnivåer 

Behörighet

För att få läsa på universitetet eller högskolan måste du vara behörig för högskolestudier. Det betyder att du måste ha vissa förkunskaper för att klara av utbildningen. För alla utbildningar måste du ha det som kallas grundläggande behörighet och till många utbildningar behöver du även särskild behörighet. Vilka kraven är beror på vilken utbildning du vill läsa och på vilken utbildningsnivå.

Behörighet är dina förkunskaper

Examen

Examen är ditt bevis på att du har klarat av ett visst antal högskolepoäng och läst ett ämne till en viss nivå. En examen består av slutförda kurser och för att få en examen måste du uppfylla vissa krav, examenskrav. Om du baserar en examen på fristående kurser så är den lika mycket värd som om du tar examen efter att du har läst ett program.

Mer om examen

 

Frågestund med Karin och Raman

Hur förbereder jag mig inför en tenta?

Karin Rehult pluggar dietist på Umeå universitet. Här svarar hon på vanliga frågor från blivande och nya studenter – hur ska man förbereda sig inför en tenta, hur gör jag om jag valt fel utbildning och hur vet jag vilken utbildning som passar mig?

Hinner jag göra något annat än att plugga?

Raman Ali pluggar till civilingenjör. Här svarar han på vanliga frågor från blivande och nya studenter – hur är det att läsa på universitetet jämfört med gymnasiet, är det många kurser på engelska och hur mycket måste man plugga egentligen för att klara sig?

Så funkar det att plugga

Universitetet är inte gymnasiet, men vad är egentligen skillnaden? Och hur är det att skriva en tenta för första gången? Och det här med högskolepoäng, behörighet, meritvärde och urval…