"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Intresset för att utreda, tänka och skriva, ledde till forskarkarriär

Innan studierna vid Umeå universitet reste Linus Salö runt jorden och jobbade på flera olika platser. Bäst trivdes han i Sydamerika. När det var dags för akademiska studier blev det först kreativt skrivande i Gävle och sedan freds- och konfliktstudier i Umeå. Drömmen var att bli journalist men nutidsorienteringen i det svenska samhället var för svag efter flera år utomlands.

Examensarbetet ledde till jobb på Språkrådet

Om kurserna i huvudområdet svenska säger Linus att de gav goda möjligheter till fördjupning och skrivande. Examensarbetet i svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet fick han göra på Språkrådet där han utredde hur människor går till väga när de söker information på kommuners webbsidor, något som ledde till jobb.

– Jag hade turen att få hänga kvar på Språkrådet där jag fick i uppdrag att skriva en rapport om ett hett ämne, nämligen engelskan i den vetenskapliga världen. Det fanns en stor oro för hur svenska skulle utvecklas när alltmer akademiska texter skrivs på engelska och alltmer undervisning hölls på engelska.

När Linus inledde studierna var det med ett stort intresse för litterär svenska men under programmets gång kom han på att han verkligen tyckte om att skriva akademiska texter. Den rapport han skrev för Språkrådet blev biljetten in i forskarvärlden.

– Det passar mig att verkligen att utreda, tänka och skriva under fria villkor. Jag har nog både en fallenhet och ett starkt intresse för det arbetssättet.

Att forska är att lägga pussel med tusen bitar

Linus skrev sin avhandling på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet och är idag universitetslektor och docent vid samma enhet. Han har fortsatt att forska om språk i samhället och språkpolitik, så som det studeras inom sociolingvistik, lingvistisk antropologi och språksociologi, och han jobbar även med nationella minoritetsspråk och frågor om kunskapspolitik.

– Samhället blir alltmer språkintensivt. Språk skär dessutom horisontellt igenom alla delar av samhället. Skrivande är centralt inte bara inom utbildning utan i allt från sjukvården till andra samhällsskrån

– Om man gillar att lägga pussel med tusen bitar rekommenderar jag en karriär som forskare. Forskning handlar mycket om att analysera och skriva – men också om att läsa, bedöma och utvärdera. Man tar hela tiden ställning till kunskapsproduktion av olika slag samtidigt som man själv producerar kunskap och bedöms och utvärderas. Det är ett gemensamt arbete för att försäkra sig om kvalitén i den kunskap som produceras. Gillar man sådant så är det ett fantastiskt fritt och roligt arbete!

Senast uppdaterad: 2023-04-12