"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Various faces of localised voting in Sweden

Ingår i specialnummer av Local Government Studies, nr 1, 2021: Comparing local elections and voting in Europe.

Vad handlar artikeln om?

Artikeln kartlägger förekomsten av självständiga ställningstaganden i kommunalval i ett svenskt sammanhang och undersöker vilka som gör sådana ställningstaganden.

Vad är det nya du kommit fram till?

Nästan 2/3 av väljarna gör självständiga ställningstaganden genom att antingen rösta på olika partier i de olika valen eller att göra informerade val men ändå välja samma parti i de olika valen

Vilken betydelse har detta inom forskningsfältet?

Nästan all forskning om självständiga ställningstaganden i kommunalval har handlat om röstdelning (split ticket voting). Detta är den första studien som breddar begreppet till att också omfatta informerade val av samma parti

Har det praktisk nytta?

Ja, det är ett empiriskt grundat bidrag till debatten om den gemensamma valdagen. Det ger stöd för uppfattningen att kommunalvalen trots den gemensamma valdagen är legitima och ger möjlighet till utkrävande av ansvar av de valda lokalpolitikerna

Hur har du gått tillväga?

Analyserna bygger på en enkätundersökning genomförd bland medborgare i de fyra nordligaste länen i anslutning till 2010 års val.

Ingår det i en större undersökning?

Enkätundersökningen var en del av en större undersökning av politik och samhällsliv i Norrland. Artikeln ingår i ett specialnummer som jämför förhållanden för lokalval i europeiska länder.

Länk till artikeln i Diva 

Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 2023-12-08