"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fem snabba - sammanställning

Våra forskare svarar på fem frågor om deras senaste publicering.

Forskning

Bild på bokomslag till boken Rektors förmågor i centrum
Rektors förmågor i centrum – att omsätta kunskap till handling

Centrum för skolledarutveckling har gett ut en antologi

Matheus de Abreu Costa Souza
Illiberal Peacebuilding

Matheus Souza on his article in International Peacekeeping

Ordförandeskapet och inrikespolitiken: ett spel på två nivåer

Magnus Blomgren berättar om sitt kapitel i den nya boken "För Europa i en ny tid"

Local articulations of climate action in Swedish forest contexts

Elsa Reimerson om artikeln i Environmental Science & Policy

Ny bok - Coalition Politics in Central Eastern Europe

Boken handlar om hur regeringar bildas, styr och avgår i Öst och Centraleuropa.

How do teacher leaders lead in professional learning communities? Explicit and tacit negotiations

Frida Grimm berättar om sin artikel i International Studies in Educational Administration

Collaborating for knowledge: Environmental re-trial of Swedish hydropower in a collaborativegovernance perspective

Klara Bergsten berättar om sin uppsats som hon skrev inom ramen för ett forskningsprojekt

Conservation, collaboration, and claims: Saemie inclusion and influence in a Swedish national park process

Elsa Reimerson berättar om sin och Linn Flodéns artikel i Frontiers in Conservation Science,

Japans tröstekvinnor

Anna-Karin Eriksson berättar om sin artikel i Historiskan

Lokalisering av offentlig service som politikområde: partipolitiska åsiktskonflikter i svenska kommuner

Louise Skoog berättar om artikeln i School of Public Administration Working Paper Series

”Kunden i fokus!” – Om den kommunala hemtjänstens presentation av verksamheten i en marknadiserad äldreomsorg

Jessika Wide och David Feltenius berättar om sin artikel i Nordiskt Administrativt Tidsskrift

Rektorn i förskolan: en viktig länk i utbildningskedjan

Olof Johansson och Linda Jervik Steen berättar om boken

Kommunala råd: en studie av kommunala pensionärsråd och kommunala funktionshinderråd

Anders Lidström berättar om hans och David Feltenius senaste rapport

Pluralism, temporality and affect – methodological challenges of making peace researchable

Elisabeth Olivius berättar om artikeln i specialnumret av Conflict, Security & Development

Umeå krogliv under 400 år

Rolf Hugoson berättar om sin artikel i Västerbotten förr & nu

Social Values are Crucial for Monitoring Trends in Human - Wildlife Conflict

Camilla Sandström berättar om policy briefen 12/2022 publicerad av Colorado State University

Vem styr rektorn: om rektorns handlingsutrymme

Linda Jervik Steen berättar om sitt kapitel

Collaborative approaches for sustainable development governance

Therese berättar om kapitlet i boken Handbook on the Governance of Sustainable Development

Using short-form student videos to widen the canon of political thought

Kalle Eriksson berättar om artikeln i Learning and Teaching

De skandinaviska ländernas hantering av Covid-19 pandemin

Lisa Hermansson berättar om sin artikel i Umeå Working Papers in Crisis Management Studies

Feminist Peace or State Co-optation?

Elisabeth Olivius berättar om artikeln i European Journal of Politics and Gender

Coalition governance in Western Europe

Johan Hellström berättar om boken

Deltagande översiktsplanering för att hantera konkurrerande markintressen i glesbygdsområden

Anna Zachrisson berättar om artikeln i Journal of Rural Studies

Hur framställs vindkraft i svensk nyhetsmedia?

Therese Bjärstig berättar om den senaste artikel i Energy Research & Social Science

Feministiska utopier - metod för inkluderande stadsplanering och framtidsstudier

Christine Hudson berättar om den senaste artikel i The journal of policy, planning and futures studies

Visuellt material som komplement i datainsamlingsmetod

Frida Grimm berättar om den senaste artikel i Educational Management Administration and Leadership

Går det att nå miljömålet för levande skogar genom att på frivillig basis skydda mer skog?

Therese Bjärstig och Camilla Sandström berättar om sin senaste artikel i Land Use Policy

Frivilligt skogsskydd - utvärdering av litteraturen med hjälp av ’realist review’

Våra forskare berättar om artikeln i Forest Policy and Economics

Hur internationella normer om att bekämpa sexuellt våld i krig påverkar kvinnors rättigheter och status i Myanmar

Elisabeth Olivius berättar om sin senaste artikel i International Feminist Journal of Politics

Ny forskning stärker argumenten för gemensamma valdagen

Anders Lidström berättar om sin senaste artikel i Local Government Studies

Decentralisering av makt över lokala initiativ för naturvård och friluftsliv

Katarina Eckerberg, Therese Bjärstig, Matilda Miljand och Irina Mancheva berättar om sin artikel

EU-hybriden - Inkrementalism och demokrati?

Torbjörn Bergman och Magnus Blomgren berättar om kapitlet i boken

Hur samiska intressen hanteras i kommunal översiktsplanering i två kommuner, Vilhelmina i Sverige och Sortland i Norge

Camilla Sandström och Therese Bjärstig berättar om sin artikel i International Indigenous Policy Journal

Skolmyndigheters påverkan på den lokala skolverksamheten runt om i världen

Olof Johansson och Helene Ärlestig berättar om boken

Civilsamhälleorganisationers och trossamfunds syn på lokal motståndskraft mot radikalisering och våldsbejakande extremism

Malin E Wimelius och Veronica Strand berättar om sin artikel i Journal for Deradicalization

Vetenskapliga metoder för att analysera varianter av fred

Patrik Johansson och Abrak Saati berättar om artikeln i Umeå Working Paper in Peace and Conflict Studies

Fem snabba frågor

Ordförandeskapet och inrikespolitiken: ett spel på två nivåer

Magnus Blomgren berättar om sitt kapitel i den nya boken "För Europa i en ny tid"

Local articulations of climate action in Swedish forest contexts

Elsa Reimerson om artikeln i Environmental Science & Policy

Ny bok - Coalition Politics in Central Eastern Europe

Boken handlar om hur regeringar bildas, styr och avgår i Öst och Centraleuropa.

Senast uppdaterad: 2024-02-28