Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fem snabba - intervjuer

Läs intervjuer med våra forskare om deras senaste publikationer

Forskning

Using short-form student videos to widen the canon of political thought

Kalle Eriksson berättar om artikeln i Learning and Teaching

De skandinaviska ländernas hantering av Covid-19 pandemin

Lisa Hermansson berättar om sin artikel i Umeå Working Papers in Crisis Management Studies

Feminist Peace or State Co-optation?

Elisabeth Olivius berättar om artikeln i European Journal of Politics and Gender

Coalition governance in Western Europe

Johan Hellström berättar om boken

Deltagande översiktsplanering för att hantera konkurrerande markintressen i glesbygdsområden

Anna Zachrisson berättar om artikeln i Journal of Rural Studies

Hur framställs vindkraft i svensk nyhetsmedia?

Therese Bjärstig berättar om den senaste artikel i Energy Research & Social Science

Feministiska utopier - metod för inkluderande stadsplanering och framtidsstudier

Christine Hudson berättar om den senaste artikel i The journal of policy, planning and futures studies

Visuellt material som komplement i datainsamlingsmetod

Frida Grimm berättar om den senaste artikel i Educational Management Administration and Leadership

Går det att nå miljömålet för levande skogar genom att på frivillig basis skydda mer skog?

Therese Bjärstig och Camilla Sandström berättar om sin senaste artikel i Land Use Policy

Frivilligt skogsskydd - utvärdering av litteraturen med hjälp av ’realist review’

Våra forskare berättar om artikeln i Forest Policy and Economics

Hur internationella normer om att bekämpa sexuellt våld i krig påverkar kvinnors rättigheter och status i Myanmar

Elisabeth Olivius berättar om sin senaste artikel i International Feminist Journal of Politics

Ny forskning stärker argumenten för gemensamma valdagen

Anders Lidström berättar om sin senaste artikel i Local Government Studies

Decentralisering av makt över lokala initiativ för naturvård och friluftsliv

Katarina Eckerberg, Therese Bjärstig, Matilda Miljand och Irina Mancheva berättar om sin artikel

EU-hybriden - Inkrementalism och demokrati?

Torbjörn Bergman och Magnus Blomgren berättar om kapitlet i boken

Hur samiska intressen hanteras i kommunal översiktsplanering i två kommuner, Vilhelmina i Sverige och Sortland i Norge

Camilla Sandström och Therese Bjärstig berättar om sin artikel i International Indigenous Policy Journal

Skolmyndigheters påverkan på den lokala skolverksamheten runt om i världen

Olof Johansson och Helene Ärlestig berättar om boken

Civilsamhälleorganisationers och trossamfunds syn på lokal motståndskraft mot radikalisering och våldsbejakande extremism

Malin E Wimelius och Veronica Strand berättar om sin artikel i Journal for Deradicalization

Vetenskapliga metoder för att analysera varianter av fred

Patrik Johansson och Abrak Saati berättar om artikeln i Umeå Working Paper in Peace and Conflict Studies