"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Japans tröstekvinnor

Historiskan 1/2023 ISSN 2002-150X

Författare: Anna-Karin Eriksson

Vad handlar artikeln om?

Artikeln ger en populärvetenskaplig beskrivning av det så kallade ”tröstekvinnesystemet” som förslavade flickor och kvinnor sexuellt under japanska imperiet 1932-1945.

Hur har du samlat in datamaterial? 

Den populärvetenskapliga beskrivningen i den här artikeln bygger framför allt på sekundärmaterial som historiker har grävt fram i olika arkiv. Min doktorsavhandling, som föranledde artikeln, bygger på en kombination av egna observationer på historiemuséer i Japan och en kritisk granskning av den litteratur som beskriver de debatter som omgärdar tröstekvinnesystemet. Denna granskning går ut på att komplicera de förgivettaganden som ligger till grund för huvudargumenten på båda sidor om tröstekvinnedebatten. Utöver mina muséeobservationer använder jag alltså själva litteraturen om tröstekvinnesystemet och -debatten som datamaterial.

Vad innebär resultaten?

Resultaten problematiserar själva grunden för den politik som omgärdar debatterna om tröstekvinnesystemet genom att analysera samspelet mellan dessas båda sidor och föreslår att ”framsteg” på ena sidan nödvändigtvis ger upphov till bakslag, eftersom debatternas själva dynamik är fastlåst i en struktur som föder motståndarsidan och därmed får deras polarisering att intensifieras. Detta får implikationer för såväl tröstekvinnedebatterna som för andra debatter som föreslås ”lösas” genom att ”elda på” den ena eller andra sidan för att på så sätt ”köra över” motståndarsidan. I stället visar jag hur intensifieringen snarare föder bakslag i ett längre tidsperspektiv.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Tröstekvinnesystemets kopplingar till samtiden är viktiga att studera för att belysa hur de problematiska strukturer och praktiker som möjliggjorde det i högsta grad lever kvar idag.

Artikeln bygger på din avhandling (Global history or inter|nationalist discourse!? Unsettling the ’comfort women’ issue). Vad har du fått för reaktioner på den?

Eftersom debatterna om tröstekvinnesystemet är så livaktiga gav avhandlingens själva existens upphov till en storm i sociala media.

Länk till tidskriften: Historiskan 1/2023
Länk till avhandlingen: Global history or inter|nationalist discourse!? Unsettling the ’comfort women’ issue

Senast uppdaterad: 2023-12-08