"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om policy briefen

Social Values are Crucial for Monitoring Trends in Human - Wildlife Conflict

Social values are crucial for monitoring trends in human-wildlife conflict. Policy Brief 12/2022. Colorado State University.

Författarna: Manfredo, M. J., Teel, T. L., Simmons, B. A., Dressel, S., Glikman, J. A., Roy, S., Smith, D., & Sandström, C. (2022).

Vad handlar policy briefen om?

Den 7-19 december genomförs FN-förhandlingar i Montreal i Kanada med syfte att ta fram ett ny strategisk plan för biologisk mångfald för perioden efter 2020. Ambitionen är att den nya planen ska innehålla mer mätbara mål som tydligare kopplar till de globala hållbarhetsmålen. Under ledning av Colorado State University har en grupp på mer än 40 forskare från hela världen, undersökt sambandet mellan sociala värderingar och människors relation till djur och natur.  Undersökningen visar att människors värderingar varierar mellan kulturer och geografiska områden. Variation är viktig att förstå och inte minst följa över tid om man vill sätta upp mål och indikatorer för den biologiska mångfalden. 

Varför är det här ett viktigt område att forska på?

En utmaning för den biologiska mångfalden är när människor och djur hamnar i konflikt med varandra. Det kan bero på att olika näringsverksamheter som syftar till att förse oss människor med till exempel mat, byggnadsmaterial och energi (jakt, jord- och skogsbruk och rennäring) hamnar i konflikt med vilda djur. Konflikterna är svåra att hantera och vi behöver ständigt utveckla lösningar som kan minska konflikterna och skapa utrymme även för social variation. Forskningen rörande värderingar och attityder till olika lösningar bidrar till att klargöra vad som kan anses acceptabelt bland allmänheten och de som är direkt berörda när det gäller styrning och förvaltning av djur och natur.

Hur har ni gått tillväga och ingår det i en större undersökning?

Studien, i form av en enkät representerar hela Nordamerika, större delen av Latinamerika och stora delar av Europa, samt Kina, Australien och Sydafrika. Planen är att utöka projektet till andra länder, inklusive Afrika och Asien.

Vad innebär resultaten?

Det vi kan se är att det finns skillnader i hur människor i olika länder och kulturer förhåller sig till djur och natur, men tidigare studier visar också att det sker vissa förändringar. I allt fler länder ökar andelen som sätt värde på naturen och vill skydda den biologiska mångfalden. Variationen inkluderar också synen på olika förvaltningsmetoder. Det finns till exempel en tydlig skillnad mellan norra och södra Europa och Nord och Sydamerika när det gäller inställningen till jakt när det gäller att reglera populationer av vilda djur.

Varför har ni valt att presentera detta i form av en policy brief?

Vi ville nå ut till de beslutsfattare som ni sitter och förhandlar i Montreal. De fick policy briefen som är en sammanfattning av en mer omfattande studie när de var på väg till Kanada med förhoppningen om att de kan få inspiration till hur mål och indikatorer för just Mål 4 i planen kan utformas och mätas i framtiden.

Läs hela policy briefen här: 
Social values are crucial for monitoring trends in human-wildlife conflict

Senast uppdaterad: 2023-12-08