"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om kapitlet

Vem styr rektorn: om rektorns handlingsutrymme

Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy: nya utmaningar och utvecklingstrender. Elisabet Nihlfors; Olof Johansson (ed), s. 139-156, 2022

Vad handlar kapitlet om?
Kapitlet handlar om rektors upplevda handlingsutrymme mellan den styrningen från staten och huvudmannen samt hur starkt rektor uppfattar att huvudmannen och staten styr i olika frågor.

Hur har ni gått tillväga?
Detta är en uppdaterad version av samma kapitel som gavs ut 2014 och nu har det uppdaterats. Kapitlet bygger på en stor enkät från 2012 med drygt 4000 svarande skolledare. I den uppdaterad versionen finns förutom uppdaterad statistik och lagtext en ny del om statsbidragssystemet och Skolverkets allt mer utvecklade arbete med skolutvecklingsinsatser.   

Vad innebär resultaten?
Resultaten visar hur balansen mellan den statliga och kommunal styrningen ändras över tid, när den första versionen av boken skrevs upplevde rektorerna att de slets mellan två huvudmän, den statliga och huvudmannen. I denna uppdaterad version är det tydligt att rektor snarare har dubbla styrkedjor att förhålla sig till men också följa. Staten har utökat sitt inflytande över skolan och börjar allt mer by-passa huvudmannen med sina insatser i skolor vilket påverkar både rektor och skolhuvudmannen.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?
Skolan är en av våra viktigaste gemensamma uppgifter inom välfärden och den utsätts ofta för kritik och att den inte lever upp till den nivå som förväntas. Det som inte synliggörs lika tydligt i den allmänna debatten är vilka förutsättningar som skolor och rektorer har att genomföra sitt uppdrag.

Vilka kommer ha främst nytta av resultaten?
Jag hoppas att många kommer ha nytta av resultaten! Främst riktar sig kapitlet till rektorer och blivande rektorer men även till lärare, arbetslagsledare och rektorers chefer samt aktörer på statlig nivå. Egentligen alla som har kontakt med rektorer genom sitt yrke kan dra nytta av att läsa hela boken och reflektera kring vilka förutsättningar rektorer har att utföra sitt uppdrag.

Kontaktinformation

Senast uppdaterad: 2023-12-08