"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skriftserier vid Statsvetenskapliga institutionen

Det finns fyra skriftserier vid institutionen. Under varje länk finns en översikt av skriftseriens tidigare publikationer samt kontaktuppgifter till redaktören.

Policy brief - Statsvetenskapliga institutionen

2023:3 Gender expertise, power and peacebuilding: lessons from Myanmar
Författare: Elisabeth Olivius, Jenny Hedström & Zin Mar Phyo

2023:2 En preliminär studie av samverkan kring den pågående miljöprövningen av vattenkraft: lärdomar inför de fortsatta processerna
Författare: Klara Bergsten, Therese Bjärstig, Simon Larsson och Annelie Sjölander-Lindqvist 

2023:1 Sociala relationer och sammanhållning är avgörande
för att trygga servicen och stärka krisberedskapen på
landsbygden – reflektioner från ett samverkansprojekt
Författare: Veronica Strandh och Lars-Åke Landström

2022:1 Women, Peace and Security in Myanmar after the 2021 Military Coup
Författare: Elisabeth Olivius, Jenny Hedström och Zin Mar Phyo.

2022:2 Det samhällsviktiga frivilligengagemanget
Författare: Veronica Strandh och Malin Eklund Wimelius 

Senast uppdaterad: 2022-01-31