"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid Statsvetenskapliga institutionen

Vid institutionen bedrivs forskning om frågor av central vikt för människor på lokal, nationell, och global nivå. Den handlar om hur demokrati fungerar, hur skola, omsorg, välfärd och krisberedskap organiseras, leds och styrs, om klimat-och miljöpolitik och hållbarhet samt om jämställdhet, fred och fredsbyggande.

Forskningen genomförs företrädesvis men inte uteslutande inom fem profilområden. Dessa presenteras i korthet nedan:

Våra forskningsprofiler

Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsområde: Statsvetenskap
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsområde: Statsvetenskap
Utbildningsledarskap
Läs mer om forskningen vid Centrum för skolledarutveckling.
Forskningsområde: Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2023-02-06