"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Detalj av student som studerar på Universitetsbiblioteket.

Bild: Elin Berge

Registrering, omregistrering och omexamination

Här kan du läsa om vad som gäller kring registrering, omregistrering och omexamination på kurser som ges vid Institutionen för datavetenskap. Har du frågor eller funderingar, ta kontakt med Studentexpeditionen.

Registrering

För att få läsa de kurser du är antagen till måste du registrera dig. Vid Institutionen för datavetenskap tillämpas webbregistrering på alla kurser. Registreringen är öppen veckan innan kursstart. För att registrera dig på kursen loggar du in via Ladok för studenter med ditt Umu-id.

Läs mer om registrering på kurs.

Omregistrering

Om du vill delta igen i både undervisning och examination på en kurs som du inte klarat av än måste du omregistrera dig. En omregistrering ger dig rätt att ta del av all undervisning (föreläsningar, lektioner, handledning, etc.) på kursen och kan även ge rätt till studiemedel från CSN. Du ansöker om omregistrering på kurser som ges av Institutionen för datavetenskap via ett webbformulär.

Ansök här om omregistrering på kurs vid Institutionen för datavetenskap.

Ansökningsperioden öppnar ett par månader innan kursstart och är öppen en vecka. När ansökningsperioden öppnas skickas en påminnelse till din CS-mejl via listan student@cs.umu.se.

Ansökningar om omregistrering beviljas i mån av plats. Institutionen behandlar ansökningarna i turordning när reservantagningen har avslutats. Du får besked via mejl från institutionen senast vid kursstart. Om din ansökan avslås erbjuds du istället att delta i omexamination utan omregistrering (se nedan).

Omexamination utan omregistrering

En kurs har normalt tre examinationstillfällen (ordinarie prov, omprov, uppsamlingsprov) under en period på 12 månader från kursstart. Du har rätt till fortsatt omexamination på en kurs du tidigare varit registrerad på även om du inte ansökt om eller beviljats omregistrering. För att delta i omexamination utan omregistrering måste du dock ansöka om detta via ett webbformulär.

Ansök här om omexamination utan omregistrering på kurs vid Institutionen för datavetenskap.

Alla ansökningar om omexamination utan omregistrering som kommer in i tid beviljas. Information om hur omexaminationen går till skickas till din CS-mejl i anslutning till kursstart.

Om du vill omexamineras på en kurs som inte längre ges, ta kontakt med Studentexpeditionen.

 

Regler

Hanteringen av registrering, omregistrering och omexamination regleras av Umeå universitets Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå.

Senast uppdaterad: 2024-03-21