Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Så funkar studentwebben

På studentwebben finns ett antal webbsidor med generell information om allt möjligt som du behöver veta när du är student vid Umeå universitet. Dessutom hittar du uppgifter och tjänster som rör just dina studier. Här får du en överblick.

När du antagits till en utbildning ska du registrera dig. Sedan behöver du anmäla dig till tentamen. När tentan är rättad vill du veta ditt resultat. Den typen av uppgifter om dina studier registreras i systemet Ladok. Scheman och uppgifter som du ska göra under utbildningen finns i andra system. Alla uppgifter som rör just dina studier hittar du som är inloggad med ditt Umu-id på en av fyra sidor på studentwebben: Startsidan, Avklarade kurser och intyg, Mina intyg eller Mina inställningar.

Startsidan

Notiser

Högst upp på sidan visas rubriken "Notiser" när du har fått någon sådan. Du får notifieringar när:

  • Registrering är öppen för en kurs du antagits till. Ovanför kursnamnet står det vilket datum du senast måste registrera dig för att behålla din plats.
  • Det finns ett tillfälle för att göra tenta (examination) på en kursmodul du ännu inte är godkänd på. Intill namnet på kursen och modulen står det vilket datum du senast ska anmäla dig för att få en plats i skrivsalen.
  • Det har rapporterats in ett resultat på kurs eller moment i Ladok. 

Pågående och ej avslutade kurser

"Pågående kurser" är de som du är registrerad på under innevarande termin, men också sådana som du är antagen till men ännu inte har registrerat dig på. "Ej avslutade kurser" är kurser från tidigare terminer som du ännu inte har slutfört helt.

Intill kursens namn finns en färgad text som talar om ifall du är antagen eller registrerad på kursen.

Så fort du har blivit slutgiltigt antagen till en kurs vid Umeå universitet ser du den på studentwebbens startsida. Intill kursens namn finns en färgad text som säger "Antagen".

Kom ihåg att du normalt måste tacka ja till din plats efter första urvalet för att behålla din plats eller stå kvar på reservlistan. Läs mer och tacka ja på antagning.se.

Om du redan vet att du inte tänker läsa kursen är det bra om du lämnar återbud. Genom att lämna återbud avsäger du dig din plats på kursen, och ger en reserv möjlighet att få gå den. Om du senare ångrar dig måste du söka kursen på nytt och är inte garanterad en plats. Intill kursens namn ser du knappen "Lämna återbud".

Registrering

Du måste registrera dig på en kurs du är antagen till för att få delta i undervisningen. Registreringen är bara öppen en viss tid.

Institutionen som ansvarar för kursen du ska läsa, väljer om registreringen ska göras på studentwebben eller via institutionen.

  • Om institutionen har valt att använda webbregistrering så får du en notering längst upp på studentwebbens startsida. Där står det också vilket datum som är det sista då du kan registrera dig på den aktuella kursen. Intill kursens namn finns en knapp, "Registrera". Klicka på den och följ instruktionerna för att genomföra din registrering.
  • Om registreringen däremot ska göras via institutionen så visas kursen inte bland notiserna på studentwebbens startsida. I stället ser du information om det intill kursens namn i listan med dina pågående kurser. Då ska du kontakta institutionen för att bli registrerad på kursen.

Om du inte har registrerat dig i tid innebär det att du har förlorat din plats på kursen. Om du då klickar på knappen "Registrera" får du i stället ett meddelande om att registreringen har stängt. Du kan i så fall kontakta institutionen och fråga om det finns platser kvar, men var medveten om att du inte längre är garanterad en plats.

Här kan du läsa mer om registrering.

Registrering

Den här filmen visar hur du gör för att registrera dig på en kurs du är antagen till.

Anmälan till tentamen

Du ska alltid anmäla dig senast tio arbetsdagar före ett aktuellt provtillfälle för att delta i en salstentamen. Om institutionen har valt att ha tentamensanmälan på studentwebben får du en notering längst upp på sidan om vilket datum du senast ska anmäla dig. Annars får du information från din institution om hur tentamensanmälan ska gå till.

Intill kursens namn under rubriken "Notiser" visas knappen "Anmäl" under perioden då du kan göra det. Om du gör din anmälan där så försvinner kursen ur listan under "Notiser".

Anmäl dig

Klicka på pilen intill kursens namn så att kursinformationen visas. Klicka sedan på "Anmäl" för att anmäla dig till tentamen.

Du kan också anmäla dig genom att gå till listan med pågående kurser längre ner på sidan. Klicka då på pilen intill kursnamnet så att kursinformationen visas, och klicka sedan på knappen "Anmäl".

Bekräftelse på anmälan

När du anmält dig till en tenta kommer du automatiskt att få ett bekräftelsemejl som visar datum, tid och benämningen på det tentamenstillfälle du anmält dig till. Om du inte vill ha ett bekräftelsemejl bockar du ur rutan innan du skickar in din anmälan.

Får du inga bekräftelsemejl? Då kanske vi inte har rätt e-postadress till dig. Gå in på Mina inställningar och uppdatera din e-postadress.

Kontrollera din anmälan

För att se att du är anmäld går du till kursens namn i listan under "Pågående kurser" (längre ned på sidan). Klicka på pilen intill kursnamnet så att kursinformationen visas. Då ser du texten "Anmäld" och knappen "Avanmäl" i anslutning till examinationstillfället.

Avanmäl

Har du anmält dig till en tentamen som du senare inser att du inte ska delta i är det bra om du avanmäler dig. Då visas knappen "Avanmäl" under kursinformationen. Du kan avanmäla dig fram till att tentamenstillfället har passerat.

Här finns mer information om tentamen.

Göra avbrott på kurs

Händer det något under kursens gång som gör att du bestämmer dig för att inte fortsätta läsa den, ska du göra ett avbrott. Genom att göra avbrott avsäger du dig din plats. Om du vill återuppta studierna på kursen vid ett senare tillfälle är du inte garanterad en plats.

Klicka på pilen intill kursens namn, så hittar du länken "Gör avbrott" nedanför kursinformationen. När du klickat på "Gör avbrott" kan du antingen genomföra avbrottet själv, eller får veta att du ska kontakta den kursgivande institutionen och meddela att du avbryter studierna på kursen.

Observera att om du behöver ta en paus i studierna och vill återuppta dem vid ett senare tillfälle, så kan du ansöka om studieuppehåll i stället för att göra avbrott på kursen.

Vill du avbryta studierna på ett program ska du göra det genom att använda blanketten som finns via länken nedan.

Här kan du läsa mer om avbrott, hitta blankett för att anmäla ett sådant, och läsa mer om studieuppehåll.

 

Göra avbrott i studierna

Här är en film som visar hur du gör om du vill avbryta dina studier på en kurs.

 

Avklarade kurser och examina samt för att få intyg

Avklarade kurser och examina

Dina avklarade kurser och eventuella examina hittar du på Avklarade kurser och intyg. Här finns också en länk till att skapa intyg om dina studier.

Få intyg om dina studier

Vill du kunna visa att du är registrerad på kurser, få en överblick över alla dina studier vid Umeå universitet eller kunna styrka vilken utbildning du har när du söker jobb med mera, så kan du själv skapa intyg på dina uppgifter som finns i det studieadministrativa systemet (Ladok).

Skapa dina intyg på sidan Mina intyg. Har du skapat intyg tidigare så hittar du också dem på den sidan.

Mina inställningar

Postadress, telefonnummer och e-post

Din folkbokföringsadress hämtas till Ladok från Skatteverket varje vecka. Vill du ändra den ska du vända dig till Skatteverket. Din studierelaterade information som du själv kan ändra via länken nedan är:

  • Postadress ("Aktuell adress"), om du bor på en annan adress än där du är folkbokförd
  • Telefonnummer
  • E-postadress som universitetet använder för kommunikation med dig om dina studier.

Läser du också eller har läst på annat universitet eller högskola i Sverige? Då kan det vara bra att veta att kontaktuppgifterna du lägger in här är de som visas även för dessa universitet eller högskolor. Granska gärna dina kontaktuppgifter så att du säkert vet att universitetet kan kontakta dig så som du vill.

Här ändrar du dina kontaktuppgifter.

Ge medgivande

Vissa företag som erbjuder studentpriser vill kunna kontrollera i Ladok att du studerar. För att de ska kunna göra det måste du först ge ditt medgivande.

Du kan se vilka företag det handlar om och ge dina medgivanden på sidan Mina inställningar.