"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor

Nedan hittar du förhoppningsvis svaren på många av de frågor som du som nybliven student kan ha. Om du inte finner svaret på din fråga nedan, kontakta studentexpeditionen eller studievägledare vid institutionen.

Hur gör jag om jag ...

... vill gå en av era kurser?

All anmälan sker via www.antagning.se. Du som inte kan eller vill anmäla dig via webben kan göra din anmälan via brev, läs mer genom att följa länken med mer information.

... vill anmäla mig till en kurs där sista anmälningsdag har passerat?

Du måste då göra en sen anmälan via www.antagning.se. Om du är programstudent hos oss brukar vi ge platsgaranti om det inte finns reserver till kursen. Kontakta studieadministratör på datavetenskap för att få information om kurs, registreringstillfälle och platstillgång.

...vill få reda på om det finns platser kvar på kursen jag vill läsa?

På de allra flesta av våra kurser har vi platsgaranti för programstudenter i datavetenskap. Det innebär att alla behöriga sökande programstudenter som sökt i tid antas till kursen. Kontakta studieadministratör på datavetenskap för att få information om platstillgång på kurser.

OBS! Platsgarantin gäller inte sena anmälningar om det finns reserver till en kurs. Om du glömmer svara på ett antagningsbesked kan du alltså tappa din platsgaranti!

...vill börja en kurs, men inte är färdig med förkunskapskraven?

För att få påbörja studier på en kurs krävs att du uppfyller förkunskapskraven. I vissa fall kan du få starta en kurs även om du formellt inte uppfyller kraven helt vid registreringstillfället. Ett exempel på detta är när kursen kräver en kurs som getts omedelbart före den aktuella kursen och du deltagit i examinationen men inte hunnit få alla resultat rättade. Om du inte kan registrera dig själv på en kurs via studentwebben (dvs är antagen med villkor), boka in en tid hos studievägledare för att diskutera din studiesituation.

... vill registrera mig på en kurs?

Registrering på alla kurser sker elektroniskt via studentwebben. Du kan inte examineras på en kurs (lämna in uppgifter, skriva tentor och liknande) om du inte är registrerad. Registering sker under perioden från tre arbetsdagar före till fem arbetsdagar efter kursstart om inget annat meddelas via kursens välkomstbrev. OBS! Om du inte registrerar dig under denna tidsperiod kommer du att förlora rätten till din studieplats på kursen.

Om du är antagen med villkor ska du vända dig till någon av studievägledarna eller studentexpeditionen för att visa att du uppfyller förkunskaperna för kursen. Ta med dig ett Ladokutdrag (för att slippa långa köer) som du skriver ut via studentwebben. Om du inte vet förkunskaperna till en viss kurs finner du dessa i kursens kursplan via kursplanesök.

...vill få tillträde till datorsalarna på datavetenskap?

För att få tillgång till datorsalarna krävs ett passerkort. Har du redan ett passerkort till ett annat hus/annan lokal på campus så utökas rättigheterna på kortet automatiskt vid registrering. I annat fall ska du vända dig till Infocenter.

...vill göra klart en kurs jag läst tidigare?

 • Du som läst kursen hos oss detta läsår:
  • Alla examinerande inslag på en kurs har tre examinationstillfällen under ett läsår (om inte annat anges i kursplanen): Ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov. Information om datum för dessa finner du på kursens hemsida. Om inte kontakta kursansvarig för mer information.
  • Om examinationen är en salstentamen måste du anmäla dig till denna via studentwebben. Det gäller alla tentamenstillfällen även det första!
 • Du som läst en kurs som fortfarande ges vid institutionen:
  • Kontakta studentexpeditionen för att bli omregistrerad på kursen i samband med kursstart. Detta går bra så länge kursen inte har reserver. Om kursen har reserver kan du inte bli omregistrerad men kan ändå få delta i examinationen. Kontakta kursansvarig för att diskutera vad som ska examineras och hur examinationen sker.
 • Du som läst en kurs som lagts ned för mindre än två år sedan:
  • Kontakta studievägledare/studierektor för att se om du kan examineras i samband med en annan kurs för att sedan räkna resultaten till din kurs eller om det finns en motsvarande kurs i utbudet som du kan läsa istället (och eventuellt tillgodoräkna resultat från den kurs du läst till).

...vill tillgodoräkna mig resultat från en kurs som jag läst till en annan?

Skriv ut kursplanen till kursen du läst och ett studieintyg som visar ditt resultat på kursen. Gå sen till sidan Tillgodoräknanden och fyll i webansökan som finns där. När ett beslut har fattats kommer du få besked om detta.

... vill anmäla mig till en tentamen?

All anmälan till tentamina sker via studentwebben senast 10 dagar för angiven tentamen (och tidigast 20 dagar innan). Planerade tentamina vid institutionen finns på denna sida.

Om du ska genomföra tentamens med särskilda hjälpmedel/på särskilda villkor på grund av funktionsnedsättning ska du samtidigt anmäla detta till berörd institution.

Om tentan ges som en digital salstenta och du behöver låna en dator så måste du anmäla detta till Studentexpeditionen (studexp@cs.umu.se) innan anmälan till tentan stänger. Inkludera följande information:

 • Namn
 • Kurskod + kursnamn
 • Datum och tid för tentan

Kan du inte se din kurs där kontakta studentexpeditionen eller kursansvarig för information om nästa examinationstillfälle för kursen.

... vill få ett studieintyg eller registreringsintyg?

Du kan själv, om du är student vid Umeå universitet, skapa studieintyg och registreringsintyg genom att logga in i studentwebben. Du som redan avslutat dina studier och inte har möjlighet att göra utskrifter, eller behöver en annan typ av intyg kan höra av dig till studentexpeditionen.

... vill läsa utomlands?

Vi uppmuntrar alla våra studenter som vill prova på en kortare eller längre period av utlandsstudier. Det går att studera utomlands både inom ramen för programstudier och inom våra fristående kurser på grund- och avancerad nivå samt på forskarutbildningen. Vi rekommenderar dock att du läst datavetenskap på grundnivå innan du söker dig utomlands. Läs mer på sidan Studera utomlands.

... vill få hjälp/stöd/information eftersom jag har problem med studierna?

Har du svårt att hinna med eller tillgodogöra dig kurslitteraturen? Eller har du blivit sjuk och halkat efter? Börja med att prata med din lärare. Kontakta så tidigt som möjligt också studievägledare, som kan försöka hjälpa dig att hitta lösningar som fungerar. Biblioteket erbjuder också både individuell hjälp och kurser i studieteknik mm

... vill få hjälp/stöd/information eftersom jag har dyslexi eller annan funktionsnedsättning?

Vid Umeå universitet kan studenter med funktionsnedsättning få olika slags stöd i sin studiesituation. Du hittar mer information om funktionsnedsättning och stöd på sidan Studera med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 2022-12-15