"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillgodoräknande

Om du tänker läsa ett program eller en kurs som motsvarar kunskaper du redan har från tidigare relevanta studier eller yrkesverksamhet, kan du ansöka om tillgodoräknande. Du kan också behöva ansöka om tillgodoräknande för att uppfylla krav som ställs för den examen du vill få. Om du får ett tillgodoräknande beviljat innebär det att du inte behöver läsa just de delarna av utbildningen.

Tillgodoräknande innebär att dina tidigare erfarenheter kan motsvara utbildning hos oss

Om du har slutförda relevanta studier från utbildning vid svensk eller utländsk högskola, kan du ansöka om att få det tillgodoräknat till kurs eller del av kurs vid Umeå universitet. Det kan också vara möjligt att få annan relevant utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad. Ett beslut om tillgodoräknande kan innebära att du inte behöver läsa motsvarande utbildning två gånger.

När du ansöker om ett tillgodoräknande gör vi på universitetet en prövning av innehållet och nivån på den utbildning eller yrkesverksamhet du vill tillgodoräkna. Den kunskap vi bedömer att du har fått av det, jämför vi mot innehållet i den utbildning vid Umeå universitet som du vill tillgodoräkna till. Om vi bedömer att dina tidigare erfarenheter gett den kunskap som krävs, beviljar (godkänner) vi tillgodoräknandet.

Innan du ansöker

Innan du påbörjar en ansökan om tillgodoräknande bör du läsa igenom frågorna och svaren nedan.

Ta kontakt med en studievägledare om du behöver hjälp med din studieplanering och vad du bör ansöka om att tillgodoräkna.

Vad kan jag ansöka om?

Du som är student vid Umeå universitet kan ansöka om att tillgodoräkna till (slippa läsa) kurs eller del av kurs grundat på relevant utbildning eller yrkesverksamhet. Du kan även få tidigare genomförda kurser på högskolenivå bedömda mot annat huvudområde eller som utlandsstudier.

Om du vill få delar av ett program tillgodoräknat behöver du veta vilka kurser som ingår i programmet. Det hittar du i programmets utbildningsplan. Sök fram utbildningsplaner och kursplaner i universitetets kursplanesök för att ta reda på vad de innehåller.

För vad måste jag ansöka om tillgodoräknande?

Du ska ansöka om ett tillgodoräknande om

 • du vill ta ut en viss examen där vissa kurser krävs som du inte har läst, men du har tidigare erfarenheter som du tycker motsvarar den eller de kurserna.
 • du har läst utbildning vid ett annat lärosäte som där har klassats som kurser inom ett visst huvudområde, men som du tycker motsvarar det huvudområde som du vill ta ut examen i.
 • du har genomfört studier utomlands som du vill ha med i din kommande examen.

Om du ansöker till senare del av program, är VAL-student eller betalar studieavgifter ska du inte ansöka om tillgodoräknande. Läs mer under nästa fråga.

Vad ska jag inte ansöka om tillgodoräknande för?

Du ska inte ansöka om ett tillgodoräknande om du

 • har slutförda kurser från erkänt svenskt lärosäte och din planerade examen har utrymme för valfria kurser. Du väljer vilka valfria kurser du vill ta med när du ansöker om examen. OBS! Utlandsstudier ska alltid tillgodoräknas, även om de ska användas som valfria studier.
 • har slutförda kurser från annat erkänt svenskt lärosäte som tillhör samma huvudområde som du vill ha i din examen. Du anger i stället dessa kurser när du ansöker om examen.
 • ansöker till senare del av program. Däremot kan du behöva ansöka om tillgodoräknande om du blir antagen och påbörjar dina studier. Kontakta ansvarig studievägledare eller programansvarig för aktuellt program om du har frågor kring ansökan till senare del av program. Kontaktuppgifter för program hittar du på utbildningswebben.
 • är antagen inom VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare). Vill du ansöka om tillgodoräknande som VAL-student kontaktar du din handläggare inom VAL-projektet vid Lärarhögskolan.

Påverkas mitt studiemedel från CSN om jag får ett tillgodoräknande beviljat?

Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det påverka ditt studiemedel från CSN. Kontakta CSN för frågor om studiemedel.

Tillgodoräknande och platsgaranti, betyg och examen

Ett beslut om tillgodoräknande ger inte platsgaranti på kurs, modul eller program.

Du får inget betyg på tillgodoräknad kurs eller del av kurs (modul) eftersom det inte har gjorts någon ny examination av dina kunskaper.

En kurs eller del av kurs som du fått tillgodoräknad kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs du grundat tillgodoräknandet på. Poängen kan inte räknas två gånger och examen ska bara grundas på kurser som inte överlappar varandra.

Ett beslut om tillgodoräknande är inte ett beslut om vilka kurser som kan ingå i en examen.

Vill du ta reda på vad som krävs för din tänkta examen?

Läs i den lokala examensbeskrivningen som finns här.

Här ansöker du om tillgodoräknande

När du ansöker om tillgodoräknande kan du ha hjälp av följande frågor och svar. För att ansöka loggar du in via länken som du hittar under fliken "Ansök här".

Vad krävs för att jag ska kunna ansöka?

 • Du ska vara antagen till och bedriva studier vid Umeå universitet.
 • Dina tidigare studier (kurser eller del av kurs/modul) ska vara slutförda, det vill säga ha fått ett godkänt betyg.
 • Dina tidigare studier eller yrkesverksamhet ska i huvudsak motsvara den kurs eller del av kurs som du vill att det ska tillgodoräknas till.

Tänk på att det krävs att din inskickade ansökan är komplett med nödvändiga dokument för att vi ska kunna bedöma den.

När kan jag ansöka?

Du måste vara antagen och registrerad på utbildning vid Umeå universitet innan du kan ansöka om tillgodoräknande. Ansök gärna i god tid, men inte tidigare än terminen innan kursen du vill få tillgodoräknad startar.

Tänk på att handläggningstiden kan vara upp till 60 dagar och varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Handläggningstiden börjar räknas när din ansökan är komplett och med nödvändiga dokument.

Vilka dokument för tidigare studier behöver jag skicka med ansökan?

När du ansöker om tillgodoräknande och vill grunda din ansökan på tidigare relevanta studier behöver du bifoga dokument som bekräftar dina tidigare kunskaper.

Vi tar emot dokument som är utfärdade på svenska eller engelska. Om dina dokument är utfärdade på något annat språk än dessa måste du själv se till att få dem översatta av en auktoriserad översättningsbyrå. Observera att du ska kunna visa upp originalhandlingar om vi efterfrågar det.

För tidigare genomförda studier ska du bifoga:

 • Kursplaner för dina tidigare genomförda studier, som gäller för de terminer du registrerades på och genomförde kurserna.
 • Ditt tidigare genomförda examensarbete (om det ska ligga till grund för din ansökan).
 • Laborationsrapporter (om laborationer ska ligga till grund för din ansökan).
 • Intyg för annan utbildning än vid svensk högskola eller universitet.

För tidigare genomförda utlandsstudier ska du också bifoga Official Transcript of Records:

 • Official Transcript of Records ska vara utfärdat av universitetet eller högskolan som du har läst vid. Official Transcript of Records ska vara digitalt signerat eller gå att verifiera exempelvis via länk eller QR-kod. Om ditt Official Transcript of Records saknar denna möjlighet till verifiering kan det skickas direkt från lärosätet till Umeå universitet.
 • Av ditt Official Transcript of Records ska det framgå lärosäte, kursnamn, datum för avslutade studier, nivå och poängomfattning samt betyg i intyget.
 • Kom ihåg att bifoga alla sidor av Official Transcript of Records och information om universitetets eller högskolans utbildnings- och betygssystem.

Vilka dokument för yrkesverksamhet behöver jag skicka med ansökan?

När du ansöker om tillgodoräknande och vill grunda din ansökan på relevant yrkesverksamhet behöver du bifoga dokument som bekräftar dina tidigare kunskaper och färdigheter.

Vi tar emot dokument som är utfärdade på svenska eller engelska. Om dina dokument är utfärdade på något annat språk än dessa måste du själv se till att få dem översatta av en auktoriserad översättningsbyrå. Observera att du ska kunna visa upp originalhandlingar om vi efterfrågar det.

För tidigare genomförd yrkesverksamhet ska du bifoga:

Arbetsgivarintyg (inte lönespecifikation eller anställningsavtal) där det ska framgå:

 • relevanta arbetsuppgifter som du haft under din anställning. Dina arbetsuppgifter ska redovisas utförligt. För dig som läser till ämneslärare eller yrkeslärare ska det även framgå vilka skolämnen du har undervisat i.
 • arbetets omfattning (% av heltid eller antalet timmar om du har varit timanställd)
 • tidsperiod för anställningen (ååmmdd-ååmmdd)
 • uppgifter om eventuell tjänstledighet (ååmmdd-ååmmdd)
 • arbetsplatsens namn och kontaktuppgifter
 • underskrift av företrädare för arbetsgivaren med datum och kontaktuppgifter till denne

Med "relevanta arbetsuppgifter" menas sådant som motsvarar kursmålen och innehållet i den kurs eller del av kurs som du vill tillgodoräkna till.

Beslutet baseras på hur väl dina dokumenterade erfarenheter motsvarar kursens innehåll, mål och förväntade studieresultat. Du hittar kursplanen för den aktuella kursen i universitetets kursplanesök.

Om du har annan dokumentation som styrker dina kunskaper och färdigheter och som kan ha betydelse för beslutet om tillgodoräknande så ska du bifoga det när du ansöker.

Ansök här

Gör din ansökan här.

Kontrollera din e-postadress i Ladok
Meddelanden som rör din ansökan samt beslutet om tillgodoräknande skickas till den e-postadress som du har i Ladok vid den tidpunkt när du gör din ansökan. 

När du loggar in och startar en ansökan hämtas din e-postadress upp automatiskt från Ladok. Det är viktigt att du kontrollerar att det är en e-postadress som du använder. Om du vill ändra e-postadressen måste du ändra den i Ladok innan du ansöker. Du kan ändra den på sidan Mina inställningar.

Efter att du skickat in din ansökan

När du har skickat in din ansökan tas den emot, handläggs och beslutas av Studentcentrum/Examina.

Bekräftelse på att din ansökan kommit in

Du får automatiskt en bekräftelse via e-post när din ansökan har registrerats.

Kontrollera även i din skräppost (spam) ifall e-postmeddelandet med bekräftelsen hamnat där. Lägg till domänen (umu.se) som betrodd avsändare om det är möjligt i ditt e-postprogram. Det kan minska risken för att meddelanden från Umeå universitet hamnar i skräpposten.

Om du inte får en bekräftelse måste du ansöka på nytt.

Vi kontaktar dig via e-post

Om vi behöver kompletterande information eller dokument från dig kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som du har angivit i ansökan. Beslutet om tillgodoräknande kommer också att skickas via e-post.

Kontrollera även i din skräppost (spam) ifall e-postmeddelandet hamnat där. Lägg till domänen (umu.se) som betrodd avsändare om det är möjligt i ditt e-postprogram. Det kan minska risken för att meddelanden från Umeå universitet hamnar i skräpposten.

Om kursen hinner starta innan du har fått beslut

Om den kurs som du ansökt om att få tillgodoräkna till hinner starta innan du har fått beslut är vår rekommendationen att du läser kursen tills du har fått beslutet.

Om du väljer att genomföra kursen och inte längre vill ansöka om tillgodoräknande, måste du återta din ansökan innan ett beslut har fattats. Det gör du genom att skicka ett meddelande till Studentcentrum/Examina via kontaktformuläret på den här sidan.

Du får normalt beslut på din ansökan inom 60 dagar

Studentcentrum/Examina fattar beslut om tillgodoräknande så snart som möjligt och skickar beslutet till den e-postadress som du angav i ansökan. När du väntar på att få beslutet, kontrollera även i din skräppost (spam) ifall e-postmeddelandet hamnat där.

Handläggningstiden för ärenden om tillgodoräknande är normalt inom 60 dagar men kan variera under året beroende på hur många ansökningar som kommit in och på hur omfattande ditt ärende är. Handläggningstiden påbörjas först när din ansökan är komplett.

Du kan överklaga om du får avslag på ansökan

Om du fått avslag på hela eller delar av din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du gör för att överklaga står i ditt beslut. Överklagandet ska vara skriftligt och inkomma till Registraturen vid Umeå universitet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Observera att du bara kan överklaga beslut som har baserats på de meriter du angav, och det underlag du bifogade, när du ansökte. Om du är missnöjd med ett avslag på en ansökan och vill bifoga fler meriter ska du inte överklaga det beslut du fått. Då ska du i stället skicka in en ny ansökan där du bifogar alla meriter och de dokument som du vill att din ansökan ska baseras på.

Läs mer om hur du överklagar.

Om du betalar studieavgift kan du få tillbaka avgiften om din ansökan om tillgodoräknande beviljas

Du som betalar studieavgift, läser inom ett program och har fått din ansökan om tillgodoräknande beviljad, kan ha rätt till återbetalning av din studieavgift motsvarande omfattningen av tillgodoräknande högskolepoäng. Mer information om studieavgifter och tillgodoräknande hittar du under punkt 6.2.6 i Regler för studieavgifter och stipendier som du hittar i Regelverket vid Umeå universitet.

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2023-05-09