Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Tillgodoräknande

Om du tänker läsa ett program eller en kurs som motsvarar kunskaper du redan har från tidigare relevanta studier eller yrkesverksamhet, kan du ansöka om tillgodoräknande. Du kan också behöva ansöka om tillgodoräknande för att uppfylla krav som ställs för den examen du vill få. Om du får ett tillgodoräknande beviljat innebär det att du inte behöver läsa just de delarna av utbildningen.

Tillgodoräknande innebär att dina tidigare erfarenheter kan motsvara utbildning hos oss

När du ansöker om ett tillgodoräknande gör vi på universitetet en bedömning av innehållet och nivån på den utbildning eller yrkesverksamhet du vill tillgodoräkna. Den kunskap vi bedömer att du har fått av det, jämför vi mot innehållet i den utbildning vid Umeå universitet som du vill tillgodoräkna till. Om vi tycker att dina tidigare erfarenheter gett den kunskap som krävs, godkänner vi din ansökan.

Om du vill få delar av ett program tillgodoräknat behöver du veta vilka kurser som ingår i programmet. Det hittar du i programmets utbildningsplan.

Sök fram utbildningsplaner och kursplaner i universitetets kursplanesök för att ta reda på vad de innehåller.

Innan du ansöker

Innan du påbörjar en ansökan om tillgodoräknande är det några saker du behöver veta. Titta därför igenom de här frågorna och svaren.

Är du osäker på vad du kan få tillgodoräkna eller hur du fyller i ansökan kontaktar du studievägledaren vid den institution som håller i kursen. På kursens sida på utbildningswebben ser du vilken institution som håller i utbildningen.

Om du är student vid lärarutbildningen vänder du dig till studievägledare vid Lärarhögskolan om du har frågor om tillgodoräknande inom din utbildning eller hur ansökan ska fyllas i.

Vad kan jag ansöka för om jag vill?

Om du har slutförda relevanta studier från utbildning vid svensk eller utländsk högskola, kan du ansöka om att få det tillgodoräknat till kurs eller del av kurs vid Umeå universitet. Det kan också vara möjligt att få annan relevant utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad. Ett beslut om tillgodoräknande kan innebära att du inte behöver läsa motsvarande utbildning två gånger.

För vad måste jag ansöka om tillgodoräknande?

Du ska ansöka om ett tillgodoräknande om

 • du vill ta ut en viss examen där vissa kurser krävs som du inte har läst, men du har tidigare erfarenheter som du tycker motsvarar den eller de kurserna.
 • du har läst utbildning vid ett annat lärosäte som där har klassats som kurser inom ett visst huvudområde, men som du tycker motsvarar det huvudområde som du vill ta ut examen i.
 • du har genomfört studier utomlands som du vill ha med i din kommande examen.

Om du ansöker till senare del av program, är VAL-student eller betalar studieavgifter ska du inte ansöka om tillgodoräknande. Läs mer under nästa fråga.

Vad ska jag inte ansöka om tillgodoräknande för?

Du ska inte ansöka om ett tillgodoräknande om du

 • har slutförda kurser från erkänt svenskt lärosäte och din planerade examen har utrymme för valfria kurser. Du väljer vilka valfria kurser du vill ta med när du ansöker om examen. OBS! Utlandsstudier ska alltid tillgodoräknas, även om de ska användas som valfria studier.
 • har slutförda kurser från annat erkänt svenskt lärosäte som tillhör samma huvudområde som du vill ha i din examen. Du anger i stället dessa kurser när du ansöker om examen.
 • ansöker till senare del av program. Däremot kan du behöva ansöka om tillgodoräknande om du blir antagen och påbörjar dina studier.
 • Kontakta ansvarig studievägledare eller programansvarig för aktuellt program om du har frågor kring ansökan till senare del av program. Kontaktuppgifter för program hittar du i utbildningskatalogen.
  www.umu.se/utbildning
 • är antagen inom VAL-projektet. Vill du ansöka om tillgodoräknande som VAL-student kontaktar du din handläggare inom VAL-projektet vid Lärarhögskolan:
  Vidareutbildning av lärare (VAL)

Påverkas mitt studiemedel från CSN om jag får ett tillgodoräknande beviljat?

Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det påverka ditt studiemedel från CSN. Kontakta CSN för frågor om studiemedel.

Tillgodoräknande och platsgaranti, betyg och examen

Ett beslut om tillgodoräknande ger inte platsgaranti på kurs, moment eller program.

Du får inget betyg på tillgodoräknad kurs eller del av kurs (modul) eftersom det inte har gjorts någon ny examination av dina kunskaper.

En kurs eller del av kurs som du fått tillgodoräknad kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs du grundat tillgodoräknandet på. Poängen kan inte räknas två gånger och examen ska bara grundas på kurser som inte överlappar varandra.

Ett beslut om tillgodoräknande är inte ett beslut om vilka kurser som kan ingå i en examen.

Vill du ta reda på vad som krävs för din tänkta examen?

Läs i den lokala examensbeskrivningen som finns här.

Här ansöker du om tillgodoräknande

När du tänker ansöka om tillgodoräknande kan du ha hjälp av följande frågor och svar. För att ansöka loggar du in via länken som du hittar under fliken "Ansök här".

Vad krävs för att jag ska kunna ansöka?

 • Du ska vara antagen till och bedriva studier vid Umeå universitet.
 • Dina tidigare studier (kurser eller del av kurs/modul) ska vara slutförda, det vill säga ha fått betyg.
 • Dina tidigare studier eller yrkesverksamhet ska i huvudsak motsvara den kurs eller del av kurs du vill att det ska tillgodoräknas som.

Tänk på att det krävs att din inskickade ansökan är komplett med nödvändiga dokument för att vi ska kunna bedöma den.

När kan jag ansöka?

Du måste vara antagen och registrerad på utbildning vid Umeå universitet innan du kan ansöka om tillgodoräknande. Ansök gärna i god tid, men inte tidigare än terminen innan kursen du vill få tillgodoräknad startar.

Tänk på att handläggningstiden kan vara upp till 60 dagar och varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Handläggningstiden börjar räknas när din ansökan är komplett.

Vilka dokument behöver jag skicka med ansökan?

När du ansöker om tillgodoräknande behöver du bifoga dokument som bekräftar dina tidigare erfarenheter.

För tidigare genomförda studier ska du bifoga:

 • Kursplaner för dina tidigare genomförda studier, som gäller för de terminer du registrerades på och genomförde kurserna.
 • Ditt tidigare genomförda examensarbete (om det ska ligga till grund för din ansökan).
 • Laborationsrapporter (om laborationer ska ligga till grund för din ansökan).
 • Intyg för annan utbildning än vid svensk högskola eller universitet.

När det gäller utlandsstudier ska du också bifoga Official Transcript of Records. Då gäller att:

 • Intyget ska vara stämplat och underskrivet av universitetet eller högskolan som du har läst vid.
 • Det ska framgå lärosäte, kursnamn, datum för avslutade studier, nivå och poängomfattning samt betyg i intyget.
 • Kom ihåg att bifoga alla sidor av Official Transcript of Records och information om universitetets eller högskolans utbildnings- och betygssystem.

Vi tar emot dokument som är utfärdade på svenska eller engelska. Om dina dokument är utfärdade på något annat språk än dessa måste du själv se till att få dem översatta av en auktoriserad översättningsbyrå. Observera att du ska kunna visa upp originalhandlingar om vi efterfrågar det.

För tidigare genomförd yrkesverksamhet ska du bifoga:

 • Arbetsgivarintyg med datum, underskrift och kontaktuppgift till arbetsgivare (lönespecifikation eller anställningsavtal räcker inte). I arbetsgivarintyget ska det framgå relevanta arbetsuppgifter, arbetets omfattning (% av heltid) och under vilken tidsperiod du hade anställningen. För dig som läser till ämneslärare eller yrkeslärare ska det även framgå vilka skolämnen du har undervisat i.
 • Om du har annan dokumentation som styrker dina erfarenheter och som kan ha betydelse för beslutet om tillgodoräknande så ska du bifoga det när du ansöker.

Med "relevanta arbetsuppgifter och dokumentation" menas sådant som motsvarar kursmålen och innehållet i den kurs eller del av kurs som du vill tillgodoräkna till.

Beslutet baseras på hur väl dina dokumenterade erfarenheter motsvarar kursens innehåll, mål och förväntade studieresultat. Du hittar kursplanen för den aktuella kursen i universitetets kursplanesök.

Ansök här

Gör din ansökan här.

Beslutet om tillgodoräknande skickas till den e-postadress som du har i Ladok (vid den tidpunkt när du gör din ansökan). Om du vill ändra din e-postadress i Ladok innan du ansöker, kan du göra det på sidan Mina inställningar.

Kontrollera även i din skräppost (spam) ifall e-postmeddelandet med beslutet hamnar där.

Efter att du skickat in din ansökan

När du har skickat in din ansökan med alla nödvändiga dokument, börjar handläggningen hos Studentcentrum/Examina. Vad som händer sedan får du svar på nedan.

Bekräftelse på att din ansökan kommit in

Du får automatiskt en bekräftelse via e-post när din ansökan har registrerats.

Kontrollera även i din skräppost (spam) ifall e-postmeddelandet med bekräftelsen hamnat där. Lägg till domänen (umu.se) som betrodd avsändare om det är möjligt i ditt e-postprogram. Det kan minska risken för att meddelanden från Umeå universitet hamnar i skräpposten.

Om du inte får en bekräftelse måste du ansöka på nytt.

Återta ansökan om du genomför kursen

Om du väljer att genomföra den kurs du ansökt om att få tillgodoräkna, måste du återta din ansökan innan ett beslut har fattats. Det gör du genom att skicka ett meddelande till Studentcentrum/Examina via kontaktformuläret på sidan.

Vi kontaktar dig via e-post

Om vi behöver kompletterande information eller dokument från dig kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som du har angivit i ansökan. Beslutet om tillgodoräknande kommer också att skickas via e-post.

Kontrollera även i din skräppost (spam) ifall e-postmeddelandet hamnat där. Lägg till domänen (umu.se) som betrodd avsändare om det är möjligt i ditt e-postprogram. Det kan minska risken för att meddelanden från Umeå universitet hamnar i skräpposten.

Du får normalt beslut på din ansökan inom 60 dagar

Studentcentrum/Examina fattar beslut om tillgodoräknande så snart som möjligt och skickar beslutet till den e-postadress som du angav i ansökan. När du väntar på att få beslutet, kontrollera även i din skräppost (spam) ifall e-postmeddelandet hamnat där.

Handläggningstiden för ärenden om tillgodoräknande är normalt inom 60 dagar men kan variera under året beroende på hur många ansökningar som kommit in och på hur omfattande ditt ärende är. Handläggningstiden påbörjas först när din ansökan är komplett.

Du kan överklaga om du får avslag på ansökan

Om du fått avslag på hela eller delar av din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du gör för att överklaga står i ditt beslut. Överklagandet ska vara skriftligt och inkomma till Registraturen vid Umeå universitet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Läs mer om hur du överklagar.

Om du betalar studieavgift kan du få tillbaka avgiften om din ansökan om tillgodoräknande beviljas

Du som betalar studieavgift, läser inom ett program och har fått din ansökan om tillgodoräknande beviljad, kan ha rätt till återbetalning av din studieavgift motsvarande omfattningen av tillgodoräknande högskolepoäng. Mer information om studieavgifter och tillgodoräknande hittar du under punkt 6.2.6 i Regler för studieavgifter och stipendier som du hittar i Regelverket vid Umeå universitet.

 

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den person som ärendet berör.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.