Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbytesavtal

När du läser på ett lärarprogram har du möjlighet till utlandsstudier i ämneskurser, utbildningsvetenskapliga kurser (UVK) och praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kan förlägga en kurs, delar av en termin, en termin eller delar av din VFU utomlands vid något av Lärarhögskolans partneruniversitet.

Förutsättningen för att få en plats/utbytesplats är att studierna kan tillgodoräknas. För att kunna tillgodoräkna kurser måste sådana kurser/ämnen vara obligatoriska inom den examen du siktar mot. Tillgodoräknandet sker på ett sådant sätt att du inte förlänger din studietid, utan ersätter kurs/-er du annars skulle ha läst här i Umeå med kurser som du läser utomlands. För att kunna ge dig ett godkännande, övervägs en utbytesmöjlighet alltid mellan Lärarhögskolan, berörd institution och dig som student. Detta kan röra sig om kurser inom utbildningsvetenskap eller inom olika ämnen (om du läser till ämneslärare).

I dagsläget kan inte Lärarhögskolan presentera utbytbara kurser för dig vid våra partneruniversitet. Du måste själv gå igenom kursutbudet och se vad som kan passa dig. Detta ska också stämmas av med institutionens prefekt, studierektor eller kursansvarig.

Lärarhögskolans avtal

Lärarhögskolan har utbytesavtal med följande universitet:

La Trobe University 

Vid La Trobe University (Australien) finns det möjlighet för dig som läser följande program:

Förskollärarprogrammet
VFU, (3:e VFU:n av tot. 4), T5, kurs 6PE253 (terminens studievecka 3 - terminens studievecka 9, max 6 veckor).

Grundlärarprogrammet – fritidshem
VFU, (3:e VFU:n av tot. 5), T4, kurs 6PE229 (terminens studievecka 13-terminens studievecka 20, max 6 veckor), OBS! Är endast möjligt vårterminerna!

Grundlärarprogrammet – förskoleklass och åk 1-3
VFU, i åk 1, (3:e VFU:n av tot. 3), T7, kurs 6PE257 (terminens 4 första studieveckor, max 4 veckor) OBS! Är endast möjligt höstterminerna!

Grundlärarprogrammet – åk 4-6
VFU, (3:e VFU:n av tot. 3), T7, kurs 6PE258 (terminens 4 första studieveckor, max 4 veckor), OBS! Är endast möjligt höstterminerna!

Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Studie- och yrkesvägledningens praktik, (2:a VFU:n av tot. 2),T6, kurs 6SY018 (terminens studievecka 2—terminens studievecka 9, max 8 veckor), OBS! Är endast möjligt vårterminerna!

University of WisconsinWhitewater (USA) 

Vid University of WisconsinWhitewater (USA) finns det möjlighet för dig som läser följande program:

Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Studie- och yrkesvägledningens praktik, (2:a VFU:n av tot. 2), T6, kurs 6SY018 (terminens studievecka 2 - terminens studievecka 9, max 8 veckor), OBS! Är endast möjligt vårterminerna!

Ämneslärarprogrammen
Ämneslärarstudenterna kan endast åka på utlandsstudier via lokala utbytesavtal som ämnesinstitutionerna har. Ämnesinstitutionerna bestämmer om, när och var.

Vid University of Sydney (Australien)

Det finns ingen definierad utbytesmöjlighet vid University of Sydney i dagsläget. Som student har du dock möjlighet att själv gå igenom kursutbudet och se vad som kan passa dig. För att veta vilken typ av kurser du ska leta efter måste du först vara införstådd med vilka kurser du skulle ha läst vid Umeå universitet under den termin du planerar att studera utomlands. Denna information hittar du till exempel via din programhemsida. När du hittat kurser som du tycker överensstämmer med kurserna du skulle ha läst i Umeå stämmer du av detta med kursansvarig (vid Umeå universitet).

Du kan göra följande:

  1. Go to http://sydney.edu.au/courses/  
  2. Choose ‘Units of Study’ from the drop-down list
  3. Enter your search term/keyword and click ‘Search’
  4. Click ‘Yes’ for ‘Available to Study Abroad/Exchange’ when the search results appear. Utbytesstudier på heltid vid University of Sydney omfattar 4 kurser/units (varje kurs à 6 credits).

Minst tre kurser måste vara lärarutbildningskurser (det går alltså inte att enbart läsa ett ämne).

Universitetet i Tromsö (Norge)

I dagsläget finns det ingen definierad utbytesmöjlighet vid Universitetet i Tromsö. Som student har du dock möjlighet att själv gå igenom kursutbudet och se vad som kan passa dig. För att veta vilken typ av kurser du ska leta efter måste du först vara införstådd med vilka kurser du skulle ha läst vid Umeå universitet under den termin/den kurs du planerar att studera utomlands. Denna information hittar du till exempel via din programhemsida. För att hitta kurser som du tycker överensstämmer med kurserna du skulle ha läst i Umeå stämmer du av detta med kursansvarig (vid Umeå universitet).

För att leta efter kurser du kan läsa, gå in på https://uit.no/utdanning (Fungerar både med kurser inom ämne samt för lärarutbildningskurser).