Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Basfärdigheter i algebra

Basfärdigheter i algebra (även känd som "preppmatten") är en kurs för dig som ska läsa en teknisk utbildning med matematikinslag vid Umeå universitet, höstterminen 2021. Under kursen får du repetera grundläggande matematikkunskaper från gymnasiet och lära känna de andra studenterna på din utbildning.

Kursen pågår 23-27 augusti, veckan innan höstterminens start, på plats i Umeå. Vi rekommenderar dock att du införskaffar kursboken i god tid och själv repeterar sådant som du har svårt för under sommaren. På denna sida finns videoföreläsningar och onlineuppgifter som du kan arbeta med redan innan kursen börjar! Mer information om undervisning, mottagning, kursbok och förberedelser inför kursen finns i inbjudan.

Inbjudan

Alla studenter som är antagna till ett civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram och vissa kandidatprogram kommer att få en inbjudan till kursen.

Du hittar inbjudan till kursen här

Anmälan och registrering

OBS: Du måste söka kursen för att kunna gå den! Gör en sen anmälan via www.antagning.se. Sök på anmälningskoden UMU-58011. Alla som söker kursen kommer att bli antagna så du kan komma till uppropet även om du inte har hunnit få ditt antagningsbesked. Registrering på kursen sker genom att delta på uppropet, måndag 23 augusti kl 09.00. Det går alltså inte att registrera sig själv online på denna kurs.

Upprop

Kursen börjar måndag 23 augusti 2020 kl 09.00 med ett upprop. Salen för uppropet beror på vilken utbildning du är antagen till, en tabell med salar kommer att läggas upp här. Om du är osäker på hur du hittar till din sal kan du fråga någon av lärarna som kommer att sitta vid huvudingången till MIT-huset.

Kursbok

Kursboken vi använder är Basfärdigheter i algebra av Albertson, Johansson m.fl., Studentlitteratur (ISBN 978-91-44-03128-6). Du behöver själv införskaffa boken innankursstart.

Diagnostiska prov

Efter uppropet får du skriva två diagnostiska prov som är utformade för att testa grundläggande matematikkunskaper från gymnasiet. Dessa prov är inte betygsgrundande, syftet med provet är att du ska få en så bra bild som möjligt av vad du behöver repetera under kursen. Diagnosen ger även oss på universitetet en bild av vad studenterna kan och vad man behöver med hjälp med.

Videoföreläsningar

Den kursansvarige läraren har spelat in föreläsningar med teorigenomgång och exempel. Vi rekommenderar att du ser videoföreläsningarna redan innan kursen börjar. Här hittar du alla videoföreläsningar. 

Onlinetest, övningsuppgifter online

Kopplat till varje videoföreläsning finns onlinetest med övningsuppgifter som man kan lösa online för att testa sina kunskaper. Här hittar du information om övningsuppgifterna.

Lektioner

På lektionerna får du se exempel presenterade på tavlan och får hjälp med att lösa uppgifter ur kursboken. Lärarna på lektionerna är äldre studenter som studerar på samma utbildning som du själv ska läsa, eller på en närliggande utbildning. På måndagen kommer du att få en lista med rekommenderade uppgifter i boken att lösa på varje lektion.

Slutprov

Betyget sätts efter ett skriftligt slutprov, fredag 27 augusti. Slutprovet liknar de diagnostiska proven som ni skriver på måndagen. Inför slutprovet kan man öva med de ”eftertest” som finns för varje kapitel i kursboken.

Schema

Den schemalagda undervisningen är i huvudsak förlagd till förmiddagarna 23-27 augusti. Utöver detta finns videoföreläsningar med teori och exempel som man kan se när man vill, men gärna innan kursen börjar.

Måndag 23 augusti
09.00-09.30 Upprop och information
09.30-10.30 Diagnostiskt prov 1
10.45-11.45 Diagnostiskt prov 2
13.15-15.00 Lektion

Tisdag 24 augusti
09.00-12.00 Lektion

Onsdag 25 augusti
09.00-12.00 Lektion

Torsdag 26 augusti
09.00-12.00 Lektion

Fredag 27 augusti
09.00-11.30 Slutprov och avslutning
 

Tisdag-torsdag erbjuds även ett extra handledningstillfälle efter lunch (cirka 13.15-15.00) för de studenter som behöver mer hjälp.

Egna studier

Observera att kursen omfattar 1,5 högskolepoäng, vilket motsvarar 40 timmar heltidsstudier. Den schemalagda undervisningen och examinationen utgör cirka 20 timmar totalt. För att klara kursen bör man alltså räkna med att lägga ungefär lika mycket tid på egna studier, antingen under veckan med undervisning, eller innan kursen startar.

Från tidigare kursutvärderingar vet vi att studenter som inte blev godkända på kursen tyckte att de inte hann repetera allting de hade behövt under veckan med undervisning. Du bör därför införskaffa boken i god tid innan kursstart. Kapitlen i boken som ingår i kursen är 1, 2, 4 och 5. Börja med att göra de ”förtest” som finns i början av varje kapitel och öva på sådant du är osäker på.

Mer information

Kursplan och mer formell information om kursen

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kursansvarig

Olow Sande
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 23

Studievägledare

Lars-Daniel Öhman
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 36

Studierektor

Peter Anton
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 99