Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programråd

Syfte
Syftet med programrådet är att studenter tillsammans med lärare och programansvarig träffas för att diskutera byggprogrammets mål, innehåll och utformning. Detta ger eleverna möjlighet till delaktighet i utbildningen och även möjligheten att påverka och förbättra byggprogrammet.

Uppgifter
Genom terminsvisa sammankomster ska programrådet bidra till långsiktig utveckling av byggprogrammet med hänsyn till utveckling och behov på arbetsmarknad. Rådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna och bidra till utveckling av samverkan med näringsliv och samhälle. Med fokus på punkter som:

• Kvalitet och kursutvärdering.
• Utveckling av programmet.
• Rekrytering av nya studenter.

Förutom programrådet så finns även ett Branschråd bestående av representanter från branschen, programansvarig, lärare på programmet samt två studentrepresentanter. Branschrådet träffas varje termin och diskuterar bl.a. programmets koppling till näringslivet samt samarbetsfrågor mellan programmet, studenter och näringsliv.

Medlemmar i programrådet
Programrådet består av programansvarig, programstudievägledaren, två studenter från varje årskurs samt tre lärare från programmet. De studenter som sitter med i programrådet deltar också i ventilationsgruppen, som består av studentrepresentanterna tillsammans med programansvarig. Dess uppgift är att utvärdera kurser mm.

Programansvarig:
Fredrik Häggström, fredrik.haggstrom@umu.se
Programstudievägledare:
Catharina Åhgren, catharina.ahgren@umu.se
Kvalitetsamanuens:
Vakant
Student årskurs 3:
Emma Näslund, naslund96@hotmail.com
Peter Molander, molanderp@gmail.com
Student årskurs 2:
Wilma Edin, wilma.edin@gmail.com
Fredrik Lindell, fredrik-lindell@hotmail.com
Student årskurs 1:
Saga Hörnström, saga.hornstrom@gmail.com
Emma Wikstrand, emma.wikstrand00@gmail.com
Lärare:
Annika Moström, annika.moström@umu.se
Matilda Höök, matilda.hook@umu.se
Sara Thor, sara.thor@umu.se
Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@umu.se

Programrådsprotokoll

Minnesanteckningar_190528
Minnesanteckningar_200527
Minnesanteckningar 201216
Minnesanteckningar 210518
Minnesanteckningar 211215
Minnesanteckningar 220530