Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Blockschema

Utbildningsplan
Förkunskapsmatris
Blockschema i pdf

År 1

Läsperiod 1 sep-okt
Inledande kurs i energiteknik, 7,5 hp, 100%
Algebra för ingenjörer, 7,5 hp, 100%

Läsperiod 2 nov-jan
Energiteknik 1 för energiingenjörer, 15 hp, 100%

Läsperiod 3 jan-mars
Analys för ingenjörer, 7,5 hp, 100%
Elkraft, 7,5hp, 100%

Läsperiod 4 mars-juni
Energiteknik 2 för energiingenjörer, 15 hp, 100%

År 2

Läsperiod 1 sep-okt
Styr- och reglerteknik, 7,5 hp, 100%
Miljönskap för energiingenjörer, 3,0 hp, 40%
Energiteknisk biologi, 4,5 hp, 60%

Läsperiod 2 nov-jan
Tillämpad mätteknik, 7,5 hp, 50%
Projektledning 1, 7,5 hp, 50%

Läsperiod 3 jan-mars
Uthållig energiteknik, 15 hp, 100%

Läsperiod 4 mars-juni
Värme- och ventilationsteknik, 7,5 hp, 50%
Förbränningsteknik, 7,5 hp, 50%

Strimma sep-juni
Introduktion till ingenjörsarbete, 7,5 hp, 13%

År 3

Läsperiod 1 sep-okt
Valbar period, se förslag nedan
Elnät, 7,5 hp, 50%
Förbränningsteknik II, 7,5 hp, 50%

Läsperiod 2 nov-jan
Valbara kurser:
Projektering av VVS-system, 7,5 hp, 50%

Läsperiod 3 jan-mars
Energieffektivisering, 15 hp, 100%

Läsperiod 4 mars-juni
Examensarbete, 15 hp, 100%

Valbara kurser

Läsperiod 1 sep-okt
Elektriska maskiner, 7,5 hp, 50%
Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp, 50%
Analog elektronik, 7,5 hp NÄT, 50%

Läsperiod 2 nov-jan
Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp, 50%
Vindkraftteknik, 7,5 hp, 50%

Läsperiod 3 Jan-mars
Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp, 50%

Läsperiod 4 mars-juni
Industriell ekonomi, 7,5 hp, 50%