"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor

Nedan hittar du förhoppningsvis svar på frågor som kan uppstå under din studietid. Du kan alltid kontakta programvägledare eller studieadministratör på aktuell institution om du inte hittar svaret på din fråga nedan.

Hur gör jag om jag...

...vill få ett studie- eller ett resultatsintyg?

Som student vid Umeå Universitet kan du själv skapa dessa intyg via studentwebben. Du som redan avslutat dina studier och glömt dina inloggingsuppgifter och inte har möjlighet att göra utskrifter, eller behöver en annan typ av intyg kan höra av dig till studieadministratör. 

 

...vill hämta ut en tentamen?

Kontakta i första hand den lärare som var ansvarig för kursen. Om det var länge sedan tentan skrevs så kan läraren ha lämnat tentan vidare till vaktmästare Jörgen Eriksson.

 

...har problem att komma in i fysiks laborations- och/eller datorsalar?

Ifall du har ett UmU-kort som fortfarande är aktiverat, du är registrerad på en fysikkurs och fortfarande inte har tillgång till våra laborations- och eller datorsalar kan du vända dig till vår vaktmästare Jörgen Eriksson

...har problem med datorerna i fysiks datorsalar (NA310 och NA320)?

Ta kontakt med vår IT-ansvarig Nils Blix

...vill läsa en kurs som jag inte är antagen på?

Då måste du genast gå in på antagning.se och se om du kan göra en sen anmälan på kursen. Du behöver vara antagen och uppfylla behörigetskraven på en kurs för att registrering ska kunna genomföras. Kontakta studieadministratör på instutionen som ger kursen om du vill ha extra information.

 

... vill läsa och registreras på en kurs där jag inte är färdig med förkunskapskraven?

Du ska senast vid kursstart kunna uppvisa att du uppfyller behörighetskraven för att kunna läsa kursen och få registreringen genomförd. I vissa fall tillämpar vi dispens så att du kan få starta en kurs även om du formellt inte uppfyller kraven helt vid registreringstillfället. Exempel på tillfällen vi tillämpar dispens är när behörighetskravet är en kurs som getts omedelbart före den aktuella kursen och du deltagit i examinationen men inte hunnit få alla resultat rättade och inrapporterade i Ladok.

...vill göra klart en kurs jag läst tidigare?

Om du läser kursen detta läsår har du tre tentamenstillfällen; ordinarie tillfälle, omtentamenstillfälle och till sist uppsamlingsprov i augusti. Datum för dessa ser du i ditt schema. Du måste anmäla dig till tentamen under anmälningsperioden via studentwebben.

Om du har läst kursen tidigare läsår och kursen fortfarande ges så kontakta studieadministratör för att bli omregistrerad på kursen. En omregistrering genomförs ifall det inte finns några reserver på kursen. Du kan ändå få delta på tentamenstillfällen utan en omregistrering, kontakta då kursansvarig.

Om kursen har lagts ner och det är mindre än två år sedan den lades ner ska du kontakta studieadministratör och/eller studievägledare så snart som möjligt för att höra ifall du kan examineras på kursen i samband med en motsvarande kurs. Tillsammans kan ni arbeta fram en lösning på hur kursen kan avslutas. 

... vill få hjälp och stöd eftersom jag har problem med studierna?

Om du känner att du har halkat efter i dina studier bör du kontakta studievägledare så snart som möjligt. Ni kan tillsammans försöka hitta lösningar som fungerar. Om du har svårt att hänga med och ligger efter på en specifik kurs kan du också börja prata med kursansvarige.

Universitetsbiblioteket erbjuder bland annat individuell hjälp och kurser i studieteknik. Du kan läsa mer om det på bibliotekets hemsida, där de bland annat lägger ut information om drop-in och föreläsningar för studenter. 

Du kan alltid vända dig till Studenthälsan om du känner dig stressad, orolig eller nedstämd. Hos Studenthälsan arbetar bland annat kuratorer, psykolog och fysioterapeut. Även här kan studievägledaren hjälpa dig så att du får kontakt med Studenthälsan.

... vill få hjälp och stöd eftersom jag har en funktionsvariation?

Du kan få olika slags stöd i din studiesituation. Vanliga exempel på stöd är förlängd skrivtid vid tentamenstillfälle och anteckningsstöd på föreläsningar. Mer information om funktionsvariation och stöd hittar du här.

Som student kan det vara mycket att behöva hålla reda på, studievägledare kan guida dig ifall du har några frågor kring stöd och hjälp.

...vill ta en paus från studierna?

Du som är antagen och registrerad på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och vill göra ett uppehåll i studierna kan ansöka om studieuppehåll. Kontakta programvägledare Carolina Näslund snarast för att boka in ett samtal. Det är viktigt att poängtera att du ska ha särskilda skäl för att du ska få ett studieuppehåll beviljat, så därav måste du ange skälen i ansökan. Det är programansvarig som sedan tittar på din ansökan och beslutar om den ska beviljas eller inte. Om den medges är du garanterad en plats på utbildningen för en viss termin, förutsatt att du anmäler dig till kurserna via antagning.se innan.

I samband med ditt studieuppehåll kommer en enkät att skickas till dig via e-post. Vi på teknisk fysik arbetar och strävar för att våra teknologer ska vara nöjdast i Sverige och därför är det viktigt för oss att inhämta information från er studenter om hur ni ser på programmet och dess skötsel - därav denna enkät. Dina svar kommer att behandlas med sekretess och det är programvägledaren som sammanställer statistiken där inga personuppgifter behålls. 

Blankett och allmän information gällande studieuppehåll ser du här.

Senast uppdaterad: 2022-12-15