"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurslitteratur och miniräknare

På den här sidan hittar du information om vilken kurslitteratur som används på basårets kurser läsåret 2024/2025. Du hittar även information om miniräknare.

Kurslitteratur

Vilka böcker som kommer att användas på de olika basårskurserna under läsåret 2024/2025 anges här nedan. Om inte annat anges så ansvarar studenten själv för att införskaffa kursböckerna.

Vid köp av kursböcker, var uppmärksam på att det är rätt upplaga av boken eftersom hänvisningar till sidor och uppgifter utgår från den upplaga som anges som kursbok. Om du väljer att använda en äldre upplaga är det du själv som student som måste ta reda på vilka sidor och uppgifter som motsvarar de rekommenderade. På basårets kurser fungerar det bra att använda både fysiska som digitala kursböcker. 

Kursböckerna finns även att låna på Universitetsbiblioteket, men antalet exemplar är väldigt begränsat. Här kan du läsa om Universitetsbibliotekets låneregler.

Biologi

Biologi baskurs I

 • Arvanitis L. m.fl., Biologi Campus 1, upplaga 1, Sanoma utbildning, ISBN 978-91-52-32040-2

Biologi baskurs II


 • Arvanitis L. m.fl., Biologi Campus 2, upplaga 1, Sanoma utbildning, ISBN 978-91-52-33417-1

Fysik

Fysik baskurs I

 • Alphonce R. m.fl., Heureka! Fysik 1, upplaga 2, Natur & kultur, ISBN 978-91-27-45910-6
 • Alphonce R. m.fl. Formler och tabeller, upplaga 3, Natur & kultur, ISBN 978-91-27-45720-1

Fysik baskurs II

 • Alphonce R. m.fl., Heureka! Fysik 1, upplaga 2, Natur & kultur, ISBN 978-91-27-45910-6
 • Alphonce R. m.fl. Formler och tabeller, upplaga 3, Natur & kultur, ISBN 978-91-27-45720-1

Fysik baskurs III

 • Alphonce R. m.fl., Heureka! Fysik 2, upplaga 1, Natur & kultur, ISBN 978-91-27-56728-3
 • Alphonce R. m.fl. Formler och tabeller, upplaga 3, Natur & kultur, ISBN 978-91-27-45720-1

Kemi

Kemi baskurs I

 • Borén H. m.fl., Kemiboken 1, upplaga 5, Liber, ISBN 978-91-47-11594-5

Kemi baskurs II

 • Borén H. m.fl., Kemiboken 2, upplaga 6, Liber, ISBN 978-91-47-12996-6

Matematik

Matematik baskurs I

 • Alfredsson m.fl., Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret, upplaga 1, Natur & kultur, ISBN 978-91-27-45715-7
 • Material som tillhandahålles av institutionen

Matematik baskurs II

 • Alfredsson m.fl., Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret, upplaga 1, Natur & kultur, ISBN 978-91-27-45715-7
 • Material som tillhandahålles av institutionen

Matematik baskurs III

 • Alfredsson m.fl., Matematik 5000+ Kurs 4, upplaga 1, Natur & kultur, ISBN 978-91-27-45577-1
 • Material som tillhandahålles av institutionen
 

Har du frågor om kurslitteraturen ska du i första hand vända dig till ämnesansvarig för respektive ämne:
Biologi: Caroline Blomquist
Fysik: Krister Wiklund
Kemi: Karina Persson
Matematik: Fredrik Ohlsson

Miniräknare

Du kommer att behöva en miniräknare som används vid övningar och prov på basårets kurser i fysik, kemi och matematik. Du behöver själv införskaffa en lämplig miniräknare om du inte redan har en.

Rekommenderade räknare

Du behöver en teknisk miniräknare som, förutom de fyra räknesätten, kan beräkna logaritmer, potenser och trigonometriska funktioner: sinus, cosinus och tangens och deras inverser. Vi rekommenderar dock en miniräknare som dessutom kan rita grafer och figurer, en så kallad grafräknare. 

Några exempel på populära miniräknare som brukar användas av basårets studenter är: 

 • TI-82 Stats från Texas Instruments 
 • FX-7400GIII från Casio 
 • TI-84 Plus från Texas Instruments

Ej tillåtna räknare 

Det finns miniräknare som inte är tillåtna på basåret. Dessa är så kallade symbolhanterande miniräknare. Dessa miniräknare har ordet “symbolhanterande” eller “CAS” i beskrivningen av miniräknaren. 

Några exempel på ej tillåtna miniräknare: 

 • TI-Nspire CX II-T från Texas Instruments 
 • ClassPad II från Casio 

Har du frågor om miniräknare vänligen kontakta Olow Sande (programansvarig) eller Fredrik Ohlsson (ämnesansvarig basårets matematikkurser).

Senast uppdaterad: 2024-06-11