"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Caroline Blomquist

Jag undervisar främst på kurser inom hälsoområdet på Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd och forskar på hur genexpression kan påverkas vid ektopisk fettinlagring och fettcellshypertrofi.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Roll: Studierektor, Ställföreträdande prefekt
Plats
KBC-huset KB E5, Linnaeus väg 6, Umeå, 5 07 02 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har under min doktorandtid i Tommy Olssons grupp studerat metabola processer med fokus på fettmetabolism och inflammation i fettväv vid en tvåårig interventionsstudie med intag av koster med olika makronutrientsammansättning relaterat till hälsoparametrar som blodtryck, insulinresistens samt systemiska inflammationsmarkörer och lipidprofiler. Efter disputation har jag arbetat med att studera totala genexpressionen i ektopisk fett från hjärtat med fokus på inflammationsprocesser och eventuell koppling till arteroskleros och hjärtinfarkt.

Forskningsområde:
Fettvävsmetabolism

Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 26-26
Berglund, Åsa M. M.; Blomquist, Caroline
European Journal of Nutrition, Springer 2018, Vol. 57, (8) : 2877-2886
Blomquist, Caroline; Chorell, Elin; Ryberg, Mats; et al.
Umeå University medical dissertations, 1937
Blomquist, Caroline
Obesity, Vol. 25, (5) : 892-900
Blomquist, Caroline; Alvehus, Malin; Burén, Jonas; et al.
Clinical Endocrinology, Vol. 74, (1) : 51-59
Evans, Juliet; Goedecke, Julia H; Söderström, Ingegerd; et al.
Human Reproduction, Vol. 26, (6) : 1478-85
Lindholm, Åsa; Blomquist, Caroline; Bixo, Marie; et al.

Jag har varit lärare vid Umeå universitet sedan 1991 och har undervisat inom biologi och kemi på en rad olika utbildningar, men merparten av tiden har undervisningen bedrivits på basåret, Dietist- och MHS-programmet inom områdena fysiologi och nutrition. Jag är i grunden mycket pedagogiskt intresserad och jag har under de senaste åren arbetat med att införa mer studentdrivna aktiviteter för att kunna bibehålla kvalitén trots minskade ekonomiska ramar. Jag är med i programrådet för MHS- och Kostvetarprogrammet och jag har varit aktiv i att driva kvalitetsprojekt på MHS-programmet där vi bland annat har arbetat med att integrera jämställdhetsperspektivet vid kurser på utbildningen.

Jag arbetar från 1 juli 2021 som studierektor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.