"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tekniskt-naturvetenskapligt basår

På dessa sidor finns information till de studenter som läser på Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Umeå.

DEN 28 AUGUSTI 2023 TRÄDDE NYA TENTAMENSREGLER I KRAFT 

Den viktigaste förändringen för dig som är student är att möjligheten att skriva tentamen, omtentamen eller dugga i skrivsal oanmäld tas bort helt. Du måste därför alltid anmäla dig i tid för att få skriva. Inga efteranmälningar tas emot.

En annan förändring från 28 augusti är att anmälan till tentamen ska ske senast 10 arbetsdagar innan tentamen, och inte 10 kalenderdagar som idag.

Anmälan kommer samtidigt flytta från studentwebben till systemet Ladok för studenter. 

Besökstider

Besökstider för basårets administration

Måndag - fredag mellan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.30, i den mån administrationen är på plats.

Tider för tentamensutlämning

Måndag - fredag mellan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.30 i den mån studieadministrationen är på plats

Här hämtar du ut din tenta: Mazemap

Basårets kursutbud

Här hittar du information om basårets kurspaket och kurser.

Kursplaner

Här hittar du kursplaner samt kurslitteraturlistor för basårets kurser.

Kurslitteratur och miniräknare

Här hittar du information om kurslitteratur och miniräknare.

Garantiplatser HT24

För dig som är antagen till basåret läsåret 2023/2024.

Garantiplatser HT25

För dig som är antagen till basåret läsåret 2024/2025.

Studievägledning Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Osäker på dina fortsatta studier eller framtida yrke? Prata gärna med en studievägledare.

Tentamen

Information om basårets tentor samt länkar till tentamensscheman.

Om du inte fått svar på de frågor du har efter att ha tittat på dessa sidor, ta kontakt med basårets studieadministratör/studievägledare.

Programansvarig

Studieadministratör/studievägledare

Senast uppdaterad: 2023-05-24