Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examen och individuell studieplan

Här kan du läsa om vad som gäller inför att du ska ansöka om examen.

Ansök om examen online

Examensbevis utfärdas efter ansökan hos Studentcentrum/Examina. Du
kan ansöka om examen först när alla kurser är godkända och
inrapporterade. Du ansöker via Studentwebben under fliken Mina
studier. För att ansöka om examen från Teknisk fysik så ska du välja
civilingenjörsexamen och "inriktning" Teknisk fysik.

Notera!

För att effektivisera handläggningen av ditt examensärende gäller följande. När du ansöker om examen hos Studentcentrum/Examina ska du samtidigt skicka ett mail till Maria Hamrin, där du:

1. Berättar att din examensansökan är inskickad.
2. Bifogar aktuell version av din individuella studieplan.

Maria förmedlar din individuella studieplan till Studentcentrum/Examina.

Studieplanering och individuell studieplan

Inför till exempel

  • planering av dina studier,
  • tillgodoräknande av kurser,
  • ansökan om examensarbete,
  • ansökan om examen,

krävs att du fyllt i en individuell studieplan. För bästa studieplanering rekommenderar vi att du börjar jobba med din individuella studieplan tidigt under din utbildning.

Kontrollera noggrant att kurserna summerar korrekt på bilagan och att du uppfyller kraven i Teknisk fysiks examensbeskrivning och utbildningsplan. Från ditt personliga blockschema på Röda tråden kan du skapa kurslistor som sorterar in respektive kurs under korrekt rubrik. Var dock noga med att kontrollera att informationen stämmer och ändra det som behövs. Från Röda tråden går det att direkt generera en ifylld ISP från ditt personliga blockschema, en instruktionsvideo för detta hittas här

Kurser som du tillgodoräknat dig från annat håll kan du lägga till manuellt till studieplanen. Notera också att vissa kurser under årens lopp har klassificerats till olika kategorier, medan Röda tråden enbart innehåller information om kursklassificering enligt den senaste versionen av utbildningsplanen. Om du läst en kurs enligt en tidigare klassificering så måste du själv korrigera för detta i din individuella studieplan.

Notera att du måste öppna dokumentet som ett "macro enabled excel sheet", och du kan inte lägga till egna rader i dokumentet. Var vänlig och rapportera eventuella buggar och fel till it@tekniskfysik.se. Instruktionsvideo för ISPn hittas här.

Mallar och instruktioner:

Individuell studieplan 300 hp (vid problem: kopiera länkadressen och öppna sidan i en ny flik)

Instruktioner för att generera ISP - Röda tråden

Instruktioner till ISP

Individuell studieplan (tidigare version, används enbart i undantagsfall)

Exempel på ifylld studieplan (tidigare version)

Utbildningsplan och examensbeskrivning

Ifylld bilaga ska stämma med kraven i Teknisk fysiks examensbeskrivning, utbildningsplan, eventuellt tillgodoräknande etcetera. Aktuell utbildningsplan finns en bit ner på programsidan för teknisk fysik på utbildningswebben. Aktuell examensbeskrivning hittar du på centrala examenssidorna under rubriken "Yrkesexamen på avancerad nivå". Notera att utbildningsplanen uppdateras regelbundet i relation till bland annat institutionernas aktuella kursutbud. För tidigare versioner av utbildningsplan hänvisas till äldre versioner av programanalysen/årsboken. Ifylld bilaga skickas elektroniskt som Excel-ark till Maria Hamrin.

Utbildningsplan och examensbeskrivning

Länkar till utbildningsplan och examensbeskrivning.