"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor om examen

Här finns svar på de vanligaste frågorna om examen. Om du inte hittar det du vill veta kan du skicka din fråga med kontaktformuläret på den här sidan.

Innan du ansöker

Varför ska jag ta ut min examen och hur gör jag?

Examensbeviset visar vilken examen som du har avlagt vid Umeå universitet. Det är en värdehandling inför framtiden antingen du vill fortsätta studera, forska eller börja arbeta. För många arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker arbete.

Du måste själv ansöka om att få ditt examensbevis. Läs här om hur du ansöker om examen.

Kan jag skicka in ansökan innan jag är klar med sista kursen?

Du ansöker om examen när alla kurser som ska ingå i din examen är slutförda. Det innebär att kurserna har fått slutbetyg på hel kurs inlagt i Ladok. I Ladok för studenter under fliken ”Min utbildning” ser du vilka av dina kurser som är slutförda under rubriken "Avklarade".

Hur ändrar jag mitt tillfälliga identitetsnummer i Ladok till mitt nya svenska personnummer?

Om du inte var folkbokförd i Sverige när du antogs till universitetet fick du automatiskt ett tillfälligt identitetsnummer i antagningssystemet och i studiedokumentationssystemet Ladok.

Detta tillfälliga identitetsnummer kommer att skrivas ut i examensbeviset.

Om du nu blivit folkbokförd i Sverige och fått ett svenskt personnummer från Skatteverket måste du ansöka om att den tillfälliga identiteten i Ladok ändras till det svenska personnumret. Då kommer dina genomförda studier att registreras rätt på ditt personnummer och ändringen uppdateras även hos samtliga svenska högskolor och universitet som använder Ladok. Om du ansöker om denna ändring kommer det svenska personnumret att skrivas ut i examensbeviset istället för ditt tillfälliga identitetsnummer.

Du hittar blanketten här.

Skicka in blanketten innan du ansöker om din examen. Adressen finns på blanketten.

Observera, om du har fått skyddad identitet från Universitets- och högskolerådets sekretessgrupp ska du inte använda blanketten, utan det räcker med att du skickar in din examensansökan.

Ska jag skicka in något mer när jag ansöker om examen?

Normalt behöver du inte bifoga några dokument till din examensansökan. Om vi behöver vidimerade kopior från dig kommer vi att kontakta dig när ansökan inkommit och handläggningen påbörjats.

Har du läst kurser vid annat svenskt lärosäte som ska ingå i din examen anger du dessa kurser i din examensansökan.

Kan jag få med kurser från andra svenska universitet eller högskolor i min examen?

Om du har läst en eller flera kurser vid andra universitet eller högskolor i Sverige kan det vara möjligt att få med dem i din examen vid vårt universitet. Det beror på vilka examenskrav som gäller för den examen som du har tänkt ansöka om. När du ansöker väljer du alla kurser du vill få med i examen. När din examensansökan handläggs kommer beslut att tas om vilka kurser som kan ingå i examen.

Examen utfärdas vid det universitet eller den högskola där du har slutfört utbildningen (läst sista kurs), om inte de berörda universiteten eller högskolorna kommer överens om annat i det aktuella fallet.

Kan jag tillgodoräkna mig tidigare utbildning eller yrkesverksamhet i min examen?

Om du har tidigare relevant utbildning eller yrkesverksamhet kan du ha möjlighet att få det tillgodoräknat till kurs eller del av kurs vid Umeå universitet. Beroende på vilken examen du har tänkt ansöka om kan det vara möjligt att använda tillgodoräknad kurs i en examen.

Om du har genomfört kurser utomlands som du vill ha med i din examen måste de alltid bedömas genom att du ansöker om tillgodoräknande. 

Innan du ansöker om tillgodoräknande är det bra om du tittar i den berörda lokala examensbeskrivningen så att du vet att du får de kurser du behöver för din examen. Kontakta gärna studievägledare vid ämnesansvarig institution när du tänker ansöka om tillgodoräknande.

Du behöver få beslut om tillgodoräknande innan du skickar in din examensansökan.

Läs här om hur du ansöker om tillgodoräknande.

Kan jag få flera examina?

Ja, om du uppfyller kraven för nytt huvudområde, nytt förled eller ny inriktning kan du ta ut flera generella examina på samma nivå. För konstnärliga examina krävs nytt huvudområde eller ny inriktning för att du ska kunna få flera examina.

För yrkesexamina som kan utfärdas med olika inriktningar gäller att flera examina kan utfärdas om du uppfyller kravet för ny inriktning. För lärarexamen innebär begreppet "ny inriktning" att du ska uppfylla kravet för en ny skolform för att kunna få två eller flera examina.

Om du vill ansöka om flera examina måste du skicka in en ansökan för varje examen.

Vad innehåller ett examensbevis och vad är Diploma Supplement?

I ditt examensbevis framgår examensbenämningen (till exempel Filosofie kandidatexamen) och de kurser som ingår i din examen. Om examen har ett huvudområde och/eller en inriktning så framgår även det på beviset.

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska och engelska) och kostnadsfritt.

När du får ett examensbevis utfärdat av ett statligt universitet eller högskola får du samtidigt en engelskspråkig bilaga, ett så kallat Diploma Supplement. Bilagan beskriver kortfattat utbildningen och det svenska högskolesystemet. Bilagan ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands.

Hur gör jag för att få ett kursbevis?

Du behöver inte bifoga kursbevis när du ansöker om examen.

Kursbevis utfärdas av institutionen där du läst din kurs. Du kan inte se några uppgifter om examen på ett kursbevis.

Kontakta institutionen om du önskar ett kursbevis.

Efter att du skickat in ansökan

Hur vet jag att min ansökan har kommit in och behandlas?

När du har skickat in din ansökan och är inloggad i Ladok för studenter kan du klicka på fliken "Examen och bevis" för att se att ansökan har kommit in. Din ansökan finns under rubriken "Ärenden" där du bland annat kan se ansökans ärendenummer och när ansökan behandlas.

När ärendet är avslutat kommer du få ett e-postmeddelande som innehåller antingen information om din examen eller ett avslag på din ansökan. Om examen har utfärdats kommer du kunna ladda ner examensbeviset från Ladok för studenter under fliken "Examen och bevis” (gäller endast om din examen utfärdats efter 1 januari 2024).

Hur kan jag lägga till information eller ändra min ansökan?

Om du skickat in din examensansökan och i efterhand vill komplettera med mer information eller ändra i din ansökan så meddelar du Infocenter. Du kan använda kontaktformuläret nedan. Den som handlägger din examen kommer att få ditt meddelande. Eftersom din ansökan redan är under handläggning ska du inte skicka in en ny examensansökan om du bara vill lägga till information.

När examen har utfärdats skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress som du har i Ladok. Om du vill ändra e-postadress i Ladok, kan du göra det även efter att du har skickat in din examensansökan. Du ska inte skicka in en ny ansökan för att meddela ny e-postadress.

Gör så här för att ändra e-postadress i Ladok:
1. Logga in i Ladok för studenter med ditt Umu-id. Det går även att logga in med eduID eller ditt konto från Antagning.se.
2. Välj fliken ”Mina uppgifter”
3. Klicka på ”Ändra kontaktuppgifter” och ange den e-postadress du använder
4. Klicka på "Spara"

Hur lång tid tar det att få examen efter att jag skickat in min ansökan?

Handläggningstiden varierar under året beroende på antalet inkomna ansökningar och på hur omfattande ditt ärende är. Om din examensansökan medför beslut om tillgodoräknande kan handläggningstiden förlängas.

Normal handläggningstid är inom 60 dagar, men du får vanligtvis ett beslut snabbare än så. Vissa grupper är prioriterade, exempelvis yrkesexamina med legitimationskrav från Socialstyrelsen.

Vad händer om min ansökan inte godkänns?

Om din ansökan om examen inte godkänns kommer du att få ett avslag skickat till dig via e-post. Du har rätt att överklaga det beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och inkomma till Umeå universitet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Läs mer här om hur du överklagar.

När din examen har utfärdats

Hur får jag mitt examensbevis?

När din examen har utfärdats får du ett e-postmeddelande med information om din examen och ditt examensbevis. E-postmeddelandet skickas till den e-postadress som du har i Ladok vid den tidpunkt som examen utfärdas. Därför är det viktigt att du kontrollerar att du har registrerat rätt e-postadress i Ladok för studenter under fliken ”Mina uppgifter”. När du väntar på att få beslut om examen, kontrollera även i din skräppost (spam) ifall e-postmeddelandet hamnat där.

Om din examen utfärdas efter 1 januari 2024 så hämtar du ditt examensbevis genom att logga in i Ladok för studenter och välja fliken ”Examen och bevis”. Du kan ladda ner beviset hur många gånger du vill. Examen utfärdas digitalt och examensbeviset består av en PDF-fil med en e-stämpel. Examen utfärdas inte på papper vilket betyder att du inte får ett examensbevis utskrivet och skickat till dig med vanlig post.

Läs om digital examen och verifiering av e-stämplade dokument här.

Om din examen utfärdades vid Umeå universitet mellan åren 2019 och 2023 så skickades ditt examensbevis som en PDF-fil i e-postmeddelande till dig. Examensbevis som utfärdades innan 2019 skickades på papper med vanlig post. Endast examensbevis utfärdade från och med 2024 finns att ladda ner i Ladok för studenter.

Vad betyder det att mitt examensbevis har en e-stämpel?

Examensbevis som är utfärdade vid Umeå universitet från och med 1 januari 2024 innehåller en e-stämpel. E-stämpeln innebär att mottagaren kan kontrollera att beviset inte har ändrats efter utfärdandet. Dokumentet är endast giltigt med e-stämpeln och verifiering kan göras i Adobe eller på Ladoks sida för verifiering. I examensbeviset finns en bilaga med mer information och länk för verifiering.

Läs om digital examen och verifiering av e-stämplade dokument här.

Jag kan inte logga in i Ladok för studenter, hur får jag mitt digitala examensbevis?

Om du har fått din examen utfärdad efter 1 januari 2024 ska du själv hämta ditt examensbevis i Ladok för studenter. Om du inte längre har ett aktivt studentkonto så kan du istället logga in med ditt BankID eller Freja eID i Ladok för alumner (du hittar länken längst ner på sidan). Du kan även använda kontaktformuläret nedan om du vill att universitet skickar ut examensbeviset med e-post till dig. Ange vilken examen det rör sig om och ditt namn och personnummer. Examensbeviset kommer skickas ut till den e-postadress som du har registrerat i Ladok.

Om din examen utfärdades mellan 2019 och 2023 så skickades ditt examensbevis som en PDF-fil i ett e-postmeddelande till dig. Du kan alltså inte ladda ner det i Ladok för studenter eller Ladok för alumner. Om du vill att universitetet skickar ut examensbeviset på nytt till dig med e-post så kan du använda kontaktformuläret nedan. Ange vilken examen det rör sig om och ditt namn och personnummer. Examensbeviset kommer skickas ut till den e-postadress som du har registrerat i Ladok.

Varför finns inte mitt tidigare examensbevis i Ladok för studenter?  

Om du har fått din examen utfärdad vid Umeå universitet mellan åren 2019 och 2023 så skickades ditt examensbevis som en PDF-fil i ett e-postmeddelande till dig. Examensbevis som utfärdades innan 2019 skickades på papper med vanlig post. Endast examensbevis från och med 2024 finns att ladda ner i Ladok för studenter eller Ladok för alumner.

Jag behöver styrka att jag har examen – hur gör jag?

Delning av examen
När din examen har blivit utfärdad har du möjlighet att dela information om din examen med valfri mottagare, t.ex. en arbetsgivare. Det gör du genom att logga in i Ladok för studenter, välja fliken "Examen och bevis" och klicka på "Dela bevis". Där kan du hämta en kontrollkod som du kan ge vidare till mottagaren. Med hjälp av koden, och ditt personnummer, kan mottagaren se uppgifter om vilken examen du har och vilka kurser som ingår.

Läs mer om delning av examen här

Resultatintyg (studieintyg)
Resultatintyg visar dina slutförda kurser och eventuell examen och kan exempelvis användas för att styrka dina studieresultat för en arbetsgivare. Du kan själv hämta resultatintyg från Ladok för studenter under fliken ”Intyg” (välj att ta med alternativet ”Utfärdade bevis/examina” när intyget skapas). Om du inte längre har ett aktivt studentkonto så kan du istället logga in med ditt BankID eller Freja eID i Ladok för alumner (du hittar länken längst ner på sidan). Intyg som du laddar ner själv har en kontrollkod som bekräftar intygens äkthet.

Om du vill att universitetet ska skicka ett resultatintyg vänder du dig till Infocenter. Du kan använda kontaktformuläret nedan. 

Vidimerad kopia
Om ett resultatintyg eller delning av examen via funktionen i Ladok för studenter inte räcker kan universitetet skicka en vidimerad kopia av det examensbevis du redan fått. Kopian kommer skickas i pappersform. Det kan vara möjligt att få kopian skickad till dig via e-post. Kopian skickas då till den e-postadress som du har angett i Ladok. Du kan se din e-postadress och även ändra den i Ladok för studenter under fliken ”Mina uppgifter”.

För att få en kopia på ditt examensbevis vänder du dig till Infocenter. Du kan använda kontaktformuläret nedan. Ange vilken examen det rör sig om, ditt namn, personnummer och den adress du vill få det skickat till.

Om du beställer resultatintyg eller kopia på examensbevis så medför det att Umeå universitet behandlar dina personuppgifter. För mer information, gå till www.umu.se/gdpr.

Publiceras mitt namn i tidningar?

Vi skickar inte automatiskt ut uppgifter om utfärdade examina till tidningar, men eftersom uppgifterna är allmän handling så skickas namn och examen till tidningar om de beställer informationen.

Kan jag få ett nytt examensbevis om jag har bytt personnummer eller namn?

Nytt examensbevis för tidigare utfärdad examen utfärdas normalt inte. Du kan alltså inte få ett nytt examensbevis om du bara har ändrat för- eller efternamn.

Om du har bytt personnummer med anledning av att du har fått fingerade personuppgifter eller ändrat könstillhörighet, har du dock rätt till nytt bevis. För detta krävs ett intyg om förändringen från Skatteverket. Kontakta gärna Infocenter för mer information.

Vem kan vidimera mina kopior på examensbeviset?

Genom att vidimera (bestyrka) en kopia intygar någon annan än du själv att kopian stämmer överens med originalet. Det behöver inte vara en myndighet (till exempel universitetet) som vidimerar. Vidimeringen görs direkt på kopian med underskrift, namnförtydligande och telefonnummer.

Om du vill att Umeå universitet ska skicka en vidimerad kopia av examensbeviset vänder du dig till Infocenter. Du kan använda kontaktformuläret nedan. Ange vilken examen det rör sig om, ditt namn, personnummer och den adress du vill få det skickat till. Om du beställer intyg om dina studier så medför det att Umeå universitet behandlar dina personuppgifter. För mer information, gå till www.umu.se/gdpr.

Jag vill ha min examen översatt - hur gör jag?

Från och med den 1 december 2001 utfärdas alla examensbevis på både svenska och engelska. Om du har ett examensbevis som är daterat tidigare eller vill översätta din examen till ett annat språk hänvisar vi dig till en auktoriserad översättare.

I ett resultatintyg på engelska (Official transcript of records) framgår oftast de engelska namnen på de kurser du har med i din examen. Du kan själv hämta resultatintyg från Ladok för studenter under fliken ”Intyg”. Intyg som du laddar ner själv har en kontrollkod som bekräftar intygens äkthet. Om du vill att universitetet ska skicka ett resultatintyg på engelska vänder du dig till Infocenter. Du kan använda kontaktformuläret nedan.

Hur får jag min legitimation?

Innan du skickar in en ansökan om legitimation till Socialstyrelsen eller Skolverket ska du ansöka om din yrkesexamen vid universitetet.

Ansökan om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården gör du hos Socialstyrelsen. För att få legitimation som lärare eller förskollärare ansöker du hos Skolverket.

Läs även mer om lärarlegitimation här.

Vem legaliserar eller utfärdar apostille för mitt examensbevis?

Legalisering
Om du behöver legalisera ditt examensbevis för att visa upp det för en utländsk myndighet kontaktar du Utrikesdepartementet (UD). En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta. Efter det att UD har legaliserat handlingen ska den vanligen också godkännas av den utländska ambassad i Stockholm som företräder det land där handlingen ska användas.

Apostille
Om du ska visa upp examensbeviset för ett land som har anslutit sig till Apostillekonventionen, kan du få apostille utfärdat av Notarius Publicus. Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen. En apostille-stämpel intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta.

Apostille innebär normalt att du inte behöver få examensbeviset legaliserat av UD och att det inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. 

Läs mer om legaliseringar och apostille på Utrikesdepartementets sidor.

Examensbestämmelser

Vilka krav och huvudområden finns vid Umeå universitet?

Här hittar du information om examensbestämmelser och listan över huvudområden vid Umeå universitet.

Om du behöver vägledning eller studieplanering vänder du dig till en studievägledare.

Kan jag få ut min examen enligt äldre bestämmelser (1993 års bestämmelser)?

Från och med 1 juli 2007 anpassades det svenska universitets- och högskolesystemet till övriga Europa i och med den så kallade Bolognaprocessen. I och med det infördes även nya examenskrav (2007 års bestämmelser).

Vid Umeå universitet är det möjligt att ansöka om examen enligt 1993 års bestämmelser om:

  1. du har påbörjat dina studier före 1 juli 2007,
  2. alla kurser som ska ingå i din examen är slutförda senast 30 juni 2015 (andra datum gäller för lärarexamen), och
  3. du uppfyller examenskraven enligt 1993 års bestämmelser (det vill säga högskoleförordning, lokal examensordning och lokala examensbeskrivningar).

Om du uppfyller ovanstående krav så kan du ansöka om din examen vid Umeå universitet även efter 30 juni 2015.

Är du inte klar med din utbildning och behöver komplettera dina studier för en examen enligt de nyare bestämmelserna bör du ta kontakt med ansvarig institution för vägledning och studieplanering.

Finns det skillnader i examenskraven mellan 2007 års och 1993 års examensbestämmelser?

Ja, men det kan variera mellan olika examina. Kontakta studievägledare om du vill ha mer information om specifika krav för en viss examen.

Generella skillnader i examenskraven mellan 2007 års och 1993 års examensbestämmelser

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2024-03-18