Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tentamen

Information om basårets tentor samt länkar till tentamensscheman.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentamen görs via Studentwebben

Du måste alltid anmäla dig till en tentamen. För att du skall kunna anmäla dig måste du vara registrerad eller omregistrerad på kursen och anmälningsperioden vara öppen.

Tentamensanmälan kan göras fr.o.m.:
Ordinarie tenta: 5 veckor innan provtillfället
Omtenta: 4-5 veckor innan provtillfället
Augustitenta: 15 juni

OBS! Anmälan till tentamen skall normalt göras senast 10 dagar innan respektive tentamensdatum. Hittar du inte tillfället i Studentwebben, vänligen kontakta Maria Granberg i god tid innan sista anmälningsdag.

Tentamensscheman

Höstterminen 2021
Vårterminen 2022
Augusti 2022

Hitta till skrivlokalen

Universitetets skrivlokaler finns i Östra paviljongen, Ålidbacken 23.

OBS! Vid tillfällen då många studenter skriver samtidigt, används även andra lokaler.

Regler vid tentamen

Det är viktigt att du har kännedom om de regler som gäller vid tentamen. Du hittar dem i regelverket.

Tentamen för studenter med behov av särskilt stöd

Studenter med särskilda behov på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till exempelvis förlängd skrivtid, särskilda hjälpmedel eller tentamen i enskilt rum. För att vara berättigad denna hjälp måste man först kontakta Studentcentrum för att få ett intyg. Intyget skickas sedan till basårets kontaktperson för studenter med särskilt stöd Cecilia Rydberg. Studenten ansvarar själv för att inför varje tentamenstillfälle meddela Cecilia senast 10 dagar innan tentamen.