Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tentamen

Information om basårets tentor samt länkar till tentamensscheman

Tillfälligt ändrade rutiner för tentamen

Senast uppdaterad 2020-06-08
 
Basårets programråd har med anledning av covid-19 fattat beslut om att de planerade uppsamlingstentorna i skrivsal under perioden 10-21 augusti skall ersättas av hemtentamen. Information om hur detta beslut påverkar basårets tentamensskrivningar under den här perioden finns att läsa här nedan. 

Tentamensåterlämning

På grund av rådande omständigheter kan vi för tillfället inte lämna ut tentor på institutionen. Kontakta basårets studieadministratör/studievägledare Cecilia om du vill hämta ut din tenta.

Information gällande tentamensskrivningar under perioden 10-21 augusti

På samtliga basårskurser kommer de planerade tentamensskrivningarna, som anges i tentamensschemat för augusti 2020, att ersättas av hemtentamen.

Under perioden 10-21 augusti gäller följande rutiner för anmälan till tentamen;

* Anmälan till hemtentamen skall göras via studentwebben senast 10 dagar innan respektive provtillfälle (anmälan öppnar den 17 juni till samtliga provtillfällen.)

* För att kunna skriva någon av hemtentorna måste studenten vara registrerad på kursen, vara anmäld enligt ovan samt ha tillgång till den Cambrosida som anges i kolumnen "Aktuellt kurstillfälle/Cambrosida" i tentamensschemat.

* Student som vill skriva hemtentamen och inte är registrerad på aktuellt kurstillfälle måste kontakta basårets studieadministratör/studievägledare Cecilia senast 10 dagar innan provtillfället. OBS! du måste meddela ditt Umu-ID till Cecilia så hon kan ge dig tillgång till kursens Cambrosida.

* Om det är noll (0) studenter anmälda till ett tentamenstillfälle efter sista anmälningsdag kommer tillfället att ställas in dvs ingen hemtenta kommer att finnas tillgänglig på kursens Cambrosida den aktuella tentamensdagen.

Obs! Vilka regler som gäller för en hemtentamen kan beror på vilken kurs som ska tenteras. Det gäller både vilka hjälpmedel som är tillåtna och hur tentamen rent praktiskt ska gå till t.ex. om det krävs uppkoppling via Zoom via dator, Ipad eller mobil, om det krävs att man har tillgång till en app för scanning av svaren på tentamen eller hur inlämning ska ske. Läraren kommer att publicera reglerna på kursens Cambrosida.

Vid frågor angående ovanstående rutiner vänligen kontakta basårets studieadministratör/studievägledare Cecilia

Tentamensanmälan

Anmälan till uppsamlingstentorna i augusti öppnar den 17 juni och stänger 10 dagar innan respektive provtillfälle. Anmälan görs via Studentwebben

Kontakta Cecilia Rydberg vid eventuella frågor.

Tentamensscheman

Hitta till skrivlokalen

Universitetets skrivlokaler finns i Östra paviljongen, Ålidbacken 23.

OBS! Vid tillfällen då många studenter skriver samtidigt, används även andra lokaler.

Regler vid tentamen

Det är viktigt att du har kännedom om de regler som gäller vid tentamen. Du hittar dem i regelverket.

Tentamen för studenter med behov av särskilt stöd

Studenter med särskilda behov på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till exempelvis förlängd skrivtid, särskilda hjälpmedel eller tentamen i enskilt rum. För att vara berättigad denna hjälp måste man först kontakta Studentcentrum för att få ett intyg. Intyget skickas sedan till basårets kontaktperson för studenter med särskilt stöd Cecilia Rydberg. Studenten ansvarar själv för att inför varje tentamenstillfälle meddela Cecilia senast 10 dagar innan tentamen.