"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor - Decentraliserad utbildning

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från er studenter.

Sjuksköterskeprogrammet

När kommer valet att göras till studieorterna i Södra Lappland? 

I samband med att du har blivit antagen till programmet skickar vi ut ett välkomstbrev som innehåller en länk till ett formulär där du kommer att få ange önskemål om studieort. Definitivt besked om studieort får du tidigast en vecka efter terminsstart då vi har sammanställt alla ansökningar.

Kan jag få förtur till en studieort?

Urval till studieort sker enligt förtursregler i Umeå universitets regelverk och sker i mån av plats till respektive studieort.

Hur många VFU-perioder är det möjligt att göra på studieorten? 

I den decentraliserade utbildningen kan du så långt som möjligt genomföra dina praktikperioder på vald studieort.

Om jag inte kan göra all VFU på studieorten, var kommer jag då att göra den i stället?

I Skellefteå med omnejd.

Om jag är bosatt i södra Sverige, kan jag ändå söka till den decentraliserade utbildningen?

Alla som har antagits till Skellefteå kan ansöka, men utbildningen riktar sig mot de som är bosatta i Södra Lappland. De som bor på de olika studieorterna kommer att få förtur.

Vid vilka tillfällen kan jag ansöka om ersättning om jag studerar i Södra Lappland?    

Du kan ansöka om ersättning för schemalagda aktiviteter som ska genomföras i Skellefteå och VFU som görs på annan ort än bostadsort/studieorten. Du kan ansöka om ersättning för dubbelt boende samt ersättning för tur- och returresa.

Hur mycket får jag i ersättning och när får jag ersättningen utbetalad?

Är du antagen till någon av studieorterna kan du ansöka om kostnadsbidrag för de obligatoriska moment som görs i Umeå och när du behöver göra VFU på annan ort än studieorten. Du kan ansöka om bidrag för dubbelt boende ersättning för tur- och returresa.

Regler för praktik och studieresor.

Kan jag göra tentamens på min valda studieort?

Du kan göra alla dina tentamens på din studieort, förutom den nationella tentamen NKSE i termin 6 som du kan skriva i Skellefteå eller Lycksele.

Hur mycket kommer jag att vara i Skellefteå under utbildningen?

Varje termin innehåller 2–4 träffar per termin, à 2–5 dagar i Skellefteå.

 

Barnmorskeprogrammet

När kommer valet att göras till studieorterna? 

I samband med att du har blivit antagen till barnmorskeprogrammet skickar vi ut ett välkomstbrev som innehåller information om programstarten och en länk till ett formulär där du kommer att få ange önskemål om studieort. Definitivt besked om studieort får du tidigast en vecka efter terminsstart då vi har sammanställt alla ansökningar.

Vad krävs för att få förtur till en studieort?

Urval till respektive studieort sker enligt förtursregler i Umeå universitets regelverk och sker i mån av plats till respektive studieort.

Hur många VFU-perioder är det möjligt att göra på den decentraliserade studieorten? 

Barnmorskeprogrammet innehåller totalt 29 veckor VFU som fördelas på: 2 veckor gynekologisk vård, 8 veckor på barnmorskemottagning, 3 veckor BB-vård samt 16 veckor förlossningsvård. VFU förekommer i samtliga terminer. När det gäller VFU på förlossning är det viktigt att få erfarenheter av både mindre och större verksamheter, speciellt i slutet av utbildningen. Därför bör du göra VFU-veckor både på mindre och större sjukhus. Även när det gäller VFU på barnmorskemottagning bör den genomföras på en större mottagning så att du får tillräckligt av de erfarenheter och färdigheter som du behöver för att uppfylla kursmålen.

Om jag inte kan göra all VFU på studieorten, var kommer jag då att göra den istället?

I första hand genomförs VFU inom den region där din studieort ligger, dvs. om du är antagen till exempelvis studieort Gällivare kommer du att i första hand göra den VFU som behövs för att du ska få erfarenheter av komplicerade fall i Sunderbyn. Likaså om du har studieort Luleå/Sunderbyn, kan du behöva vara vissa veckor i Gällivare för att få erfarenheterna och förståelsen av handläggning på ett mindre sjukhus.

Om jag är bosatt i södra Sverige, kan jag ändå söka till den decentraliserade utbildningen?

Alla som har antagits till barnmorskeprogrammet kan ansöka, men möjligheten att läsa den decentraliserade utbildningen är avsedd för studenter som är bosatta i regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland. De som bor på de olika studieorterna kommer att få förtur.

Är du bosatt utanför de fyra nordligaste regionerna ska du vara medveten om att din VFU kommer förläggas till Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland.

Vid vilka tillfällen kan jag ansöka om ersättning om jag studerar den decentraliserade utbildningen?

Är du antagen till någon av studieorterna kan du ansöka om kostnadsbidrag för de obligatoriska moment som görs i Umeå och när du behöver göra VFU på annan ort än studieorten. Du kan ansöka om bidrag för dubbelt boende samt ersättning för tur- och returresa.

Regler för praktik och studieresor.

Kan jag skriva tentamen på min valda studieort?

Du kan skriva tentamen på din studieort förutsatt att den önskade skrivplatsen uppfyller Umeå universitets regelverk gällande tentamen. Du bör i god tid boka tid på tentamensplatsen och meddela kursansvarig samt studieadministrationen om var du vill skriva din tentamen.

Hur mycket kommer jag att vara i Umeå under utbildningen?

Som student vid barnmorskeprogrammet bör du räkna med att ha 2-4 träffar à 4-5 dagar vardera per termin på campus i Umeå för obligatoriska och examinerande utbildningsmoment. Totalt rör det sig om ca 25 dagar under hela utbildningen. Det är flest dagar i Umeå under första terminen och färre dagar under termin 2 och 3. Som regel ligger dessa dagar på campus, Umeå i samband med kursstart och färdighetsträning på träningscentrum och ibland också i slutet av vissa kurser. 

Senast uppdaterad: 2024-02-06