Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 500-1021-13
Giltig: 2014-06-10 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-06-10
Ersätter dokument: Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor Bidrag till studerande vid praktik- och studieresor (dnr 200-2854-95), Definitioner och regler för olika typer av praktik (dnr 102-501-08) samt Regler för meddelande om praktikplacering (dnr 500-229-10).