Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studievägledning vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Information för studerande vid TFE

Allmän studievägledare
Catharina Åhgren, rum TB301, ank 78 92

Programstudievägledare
Masterprogram 
Robotik och reglerteknik
Sven Rönnbäck

Civilingenjörsprogram 
Energiteknik
Robert Eklund

Interaktion och design
Lena Palmquist

Högskoleingenjörsprogram
Byggteknik
Energiteknik
Maskinteknik
Catharina Åhgren

Elektronik och Datorteknik
John Berge

Elkraftteknik
Björne Lindberg

Till en studievägledare kan du vända dig om du behöver hjälp med att planera dina studier. Catharina Åhgren kan hjälpa dig med studieintyg för studiemedel, militärtjänstgöring, bostad mm. Hos studievägledarna kan du även få information om olika möjligheter att studera utomlands. Kontakta en studievägledare vid längre sjukdom, vid studieuppehåll eller studieavbrott. Studievägledaren har tystnadsplikt när det gäller den studerandes personliga förhållanden.

Hos programstudievägledaren kan du få upplysningar om förkunskapskrav för att börja läsa en kurs, hur undervisning och examination är upplagda, diskutera uppläggning av dina studier och ansökningsförfarande. Till programstudievägledaren vänder du dig också med frågor om kurslitteratur och studieteknik samt för att få hjälp med vissa dispenser, tillgodoräknanden eller komplettering av kurser.

Ämnesstudievägledare
Robert Eklund Energiteknik
John Berge    Elektronik
Stefan Berglund Medieteknik
Lars Andersson Maskinteknik
Annika Moström Byggteknik