"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arrangemang kväll eller helg

Du som student kan anordna arrangemang kväll eller helg i universitetets lokaler. Men då behöver ett särskilt avtal skrivas. Arrangemang kväll eller helg godkänns bara om det inte innebär en störning eller risk för övrig verksamhet.

Villkor för arrangemang kväll eller helg i universitetets lokaler 

Du som student kan anordna arrangemang kväll eller helg i universitetets lokaler. Men då behöver ett särskilt avtal skrivas och en studentkår, studentförening eller motsvarande ska godkänna arrangemanget och stå som fakturamottagare (ifall det tillkommer kostnader för exempelvis skador eller behov av extra städning).

 • Arrangör är alltid skyldig att följa gällande ordnings- och säkerhetsregler vid användande av lokalerna.
 • Ansvarig studentkår/förening ansvarar för att arrangör är på plats under arrangemanget.
 • Ett arrangemang med alkohol får endast genomföras vardagar mellan kl. 18.30-24.00 samt lördag-söndag och andra helgdagar mellan kl. 16.00-24.00.
 • För att underlätta för lokalvård samt minska risken för oönskade händelser såsom inbrott och stöld bör även arrangemang utan alkohol avslutas kl. 24.00 (alla dagar).
 • Lokalen ska återställas till ursprungligt skick senast en timme efter genomfört arrangemang.
 • Arrangör ska vid behov, i god tid före arrangemanget, ta kontakt med Universitetsservice i huset för att komma överens om upplåsning av dörrar samt få information om lokalvårdsutrustning, hantering av larm etcetera.
 • Om du behöver köpa lokalvårdstjänst i anslutning till arrangemanget, kontakta Infocenter senast 7 arbetsdagar före arrangemanget.
 • Arrangemanget godkänns inte om det kan innebära en störning eller risk för övrig verksamhet.
 • Universitetet förbehåller sig rätten att begränsa omfattning av uthyrning och neka den som tidigare inte följt gällande regler eller på annat sätt vållat skada på person eller egendom, att hyra eller boka en lokal eller yta.   

Serveringstillstånd

Det krävs generellt inte ett serveringstillstånd om serveringen:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (det får inte rikta sig till allmänheten).
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • äger rum i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Ovanstående punkter ger god vägledning om ett serveringstillstånd behövs eller inte. För vissa arrangemang kan det dock vara svårt att göra bedömningen och är du osäker kan du läsa mer på Umeå kommuns sida om serveringstillstånd.

Ansök om att anordna arrangemang kväll eller helg 

Avtal för arrangemang kväll eller helg i en institutions lokal

Avtal för arrangemang kväll eller helg i en gemensamt bokningsbar lokal

 

Senast uppdaterad: 2024-06-24