"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högre säkerhetskrav för inloggning i Ladok

Från och med 5 december 2023 måste du som har ett svenskt personnummer i Ladok ha bekräftat din användaridentitet (Umu-id) för att kunna logga in. Genom att göra det visar du att det är just du som loggar in i Ladok.

Ladok är det system som universitetet använder för registrering på kurser och viktiga myndighetsbeslut som exempelvis examinationsresultat. Nu införs så kallad förhöjd tillitsnivå för din inloggning i Ladok så att vi är säkra på att det verkligen är du som når och använder dina uppgifter.

Notera att kravet på förhöjd tillitsnivå bara gäller dig som har ett svenskt personnummer i Ladok, det vill säga med fyra siffror efter ditt födelsedatum. Har du en bokstav efter ditt födelsedatum så ska du inte genomföra de följande stegen utan fortsätter logga in i Ladok som tidigare.

Gör så här för att höja din tillitsnivå

Det kan hända att du redan har den förhöjda tillitsnivån, men för att bli säker på att du har det så följ instruktionerna via länken nedan. Se till att du har den förhöjda tillitsnivån så snart du kan så att du är redo och kan fortsätta logga in i Ladok även efter 5 december 2023. Du behöver bara bekräfta din användaridentitet en gång, därefter har du den tillitsnivå som krävs.

Här är instruktioner för hur du gör för att höja din tillitsnivå.

Om du inte lyckas bekräfta din användaridentitet i tid

Efter 5 december kommer du inte att kunna logga in i Ladok om du inte har den förhöjda tillitsnivån för ditt Umu-id. Däremot kan du genomföra höjningen av din tillitsnivå även efter 5 december så att du sedan kan logga in i Ladok igen. 

Om du behöver använda Ladok efter 5 december men inte har hunnit höja din tillitsnivå så kan Infocenter hjälpa dig att få ut ett studieintyg. Din institution kan tillfälligt hjälpa dig med att till exempel registrera dig eller anmäla dig till tenta.

För att få hjälp med att höja din tillitsnivå vänder du dig till Servicedesk.

Bakgrund till förändringen

Umeå universitet är en del av federationen SWAMID, som bland annat har regler för hur konton hanteras. En av reglerna handlar om tillitsnivåer på konton, så kallat "Identity Assurance Level" (AL).

Tillitsnivå handlar om hur säkra vi är på vem som innehar ett universitetskonto. På den lägsta nivån (AL1) kan det vara personen som själv lämnat uppgifterna och på den högre (AL2) har det gjorts en legitimationskontroll kopplat till användaridentiteten. En legitimationskontroll kan till exempel vara att användaren loggar in med sitt BankID.

Det rådande världsläget och ökade krav på IT-säkerhet är ett par av skälen till att SWAMID nu höjer kravet på tillitsnivå för användare av Ladok.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-29