"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mentorstöd vid funktionsnedsättning

Har du ansökt om stöd för funktionsnedsättning och fått beviljat mentorstöd? Här får du veta vad det innebär.

Med mentorstöd får du lära dig tekniker och strategier som du kan använda för att klara studierna lättare. Det är en mentor på Studentcentrum som håller i stödet. Du kan bara få stöd för de kurser du läser vid Umeå universitet.

Du får stöd inom de här områdena

 • hur du kan planera och strukturera dina studier
 • att tolka och förstå anvisningar, uppgifter och examinationsfrågor du fått från lärare
 • att komma igång med uppgifter
 • studieteknik, till exempel när det gäller att läsa eller anteckna

Se till att den tid du träffar mentorn används till att arbeta med de studierelaterade områdena som mentorstödet omfattar. Ju mer förberedd du kommer till träffarna, desto mer effektivt kan stödet bli. 

Det här hjälper mentorn inte till med

 • frågor som rör kursens ämne när du ska skriva rapporter eller inlämningsuppgifter
 • korrekturläsning
 • att delta i möten med eller ha kontakt med personal på din utbildning

Om du behöver någon typ av stöd som inte ingår i mentorstödet så kommer din mentor att informera dig om det. Kontakta din samordnare om du behöver stöd som inte ingår i mentorstödet.

Hur mentorstöd fungerar rent praktiskt

 • Du kan bli erbjuden bokade träffar eller att du får komma på drop-in. Aktuella drop-in-tider hittar du nedan.
 • Det är möjligt att välja om du vill ha träffen digitalt via Zoom eller på plats i Infocenter på Campus Umeå.
 • Du kan få mentorstöd under upp till 2 terminer. Behöver du förlänga mentorstödet efter det så kontaktar du din samordnare.
 • Du meddelar din samordnare när du vill påbörja ditt mentorstöd.
 • Mentorstödet kan avslutas om du uteblir från bokade möten utan att du meddelar din mentor eller samordnare.
 • Mentorstödet avslutas om tiden används till annat än det som mentorstödet omfattar. Din samordnare kommer då att kontakta dig.

Drop-in

Drop-in är till för dig som fått beslut om mentorstöd och har påbörjat stödet. Du kan komma på drop-in i Infocenter eller digitalt via Zoom.

Ett drop-in-samtal är ungefär 15–20 minuter. Då kan du få hjälp med kortare avstämningar eller frågor som gäller ditt pågående mentorstöd.

Mejla din mentor om du vill få länken till drop-in i Zoom

Drop-in

Måndagar kl. 12.00-13.30 i Infocenter

Torsdagar kl. 12.00-13.30 i Zoom (digitalt)

Senast uppdaterad: 2023-03-03