"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fakultetens organisation

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ansvarar för utbildning och forskning i teknik och naturvetenskap och ger service till fakultetens institutioner. Arbetet är organiserat i ett antal nämnder och kommittéer. Fakultetsnämnden är högsta beslutande organ.

Fakultetens verksamhet leds av vår dekan, Mikael Elofsson, som också är ordförande för fakultetsnämnden. I fakultetsledningen ingår dekanerna, kommittéordföranden och kanslichefen.

Fakultetsnämnden ansvarar för teknisk och naturvetenskaplig forskning, utbildning på forskarnivå, samt utbildning på grund- och avancerad nivå. Fakultetsnämndens ledamöter, utom representanter för studenterna, utses genom val. Till sin hjälp har fakultetsnämnden olika utskott och kommittéer som förbereder ärenden.

Utbildningskommittén handlägger frågor rörande fakultetens utbildningar, till exempel utbildningsplaner och organisationen av utbildningsprogrammen. Kommittén sammanträder vanligtvis åtta gånger per år.

Forskarutbildningskommittén handlägger frågor som rör utbildning av nya forskare, det vill säga doktorander.

Forskningskommittén handlägger på fakultetsnämndens uppdrag forskningsrelaterade frågor, till exempel fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid. Kommittén sammanträder vanligtvis fyra gånger per termin.

Anställningskommittén handlägger och behandlar anställningar av lärare.

Fakulteten består av elva institutioner. Varje institution leds av en prefekt. Det finns också flera forskningscentra som leds av var sin föreståndare. För utbildning har varje institution en studierektor och för varje utbildningsprogram finns programansvariga och programstudievägledare.

Senast uppdaterad: 2022-11-03