Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samverkan

Umeå centrum för genusstudier har bred och tvärvetenskaplig kompetens när det gäller frågor kring makt, resursfördelning och ojämlikhet i samhället och i människors vardagsliv. Forskare både vid UCGS och inom den större genusmiljön vid Umeå universitet är eftertraktade som experter och föreläsare för olika aktörer inom civilsamhället, kultur-, offentlig- och privat sektor.

Utbildningssamverkan

I våra utbildningar ingår regelbundna kontakter och möjligheter att nätverka med potentiella arbetsgivare. Inom våra utbildningar finns också goda möjligheter att samverka med det omgivande samhället genom exempelvis examensarbeten och praktik.

Vi anordnar regelbundet uppdragsutbildningar. Exempel på en av våra senast genomförda uppdragsutbildningar är; Jämställdhet och Regional Tillväxt (7,5 hp) i samarbete med Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Forskningssamverkan

Vi har lång erfarenhet av samverkan med myndigheter och kommuner. Våra forskare är eftertraktade som experter lokalt, regionalt och nationellt i exempelvis referensgrupper, inbjudna föreläsare, representanter i styrgrupper. Våra forskare är också involverade i gemensamma forskningsprojekt med bland annat Umeå kommun.

Inom pilotprojektet "Samverkan – förutsättningar, ramar och aktiviteter", som löper fram tills 2020, undersöker vi tillsammans med Kvinnohistoriskt Museum hur en lika delar uthållig som explorativ samverkan kan struktureras mellan de två verksamheterna.

Våra forskare samverkar också med scenkonstnärer både lokalt och nationellt samt blir ofta tillfrågade att moderera och föreläsa på kulturella arrangemang som exempelvis Littfest och vid Bokcafé Pilgatan. Forskarna vid UCGS är även verksamma som skribenter i dagspress och som föredragshållare vid evenemang för allmänheten. Ett exempel på medverkan i media är P4 Västerbottens intervjuserie med genusforskare vid Umu, se exempel från intervjuserien längst ned på sidan.

Kontakt

Vi är alltid intresserade av att utveckla vår samverkan med det omgivande samhället.

Utbildning

Vi har studenter som i sina studier kan utföra minde forskningsuppgifter inom ramen för sina examensarbeten, eller som del av en praktik. Vi har goda möjligheter att erbjuda uppdragsutbildningar.
Kontakta Johanna Overud vid förfrågningar om utbildningssamverkan.

Forskning

Är du intresserad av att samverka med våra forskare inom något projekt?
Kontakta Linda Sandberg vid förfrågningar om forskningssamverkan.