Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Medverkande i UFM

Anknutna

Helena Vennberg, forskarstuderande
Telefon
090-786 64 61
Johan Sidenvall, forskarstuderande

Forskare i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande genom problemlösning.

Jonas Jäder, forskarstuderande