Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samverkan

Forskningen inom UFM är tillämpningsinriktad i meningen att den syftar direkt eller indirekt till att stödja utvecklingen av lärande, undervisning, läromedel, prov, styrdokument, etc.

I högskolelagen beskrivs det som brukar kallas för tredje uppgiften: "I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta."
Olika forskare och projekt inom UFM har samarbetat med aktörer i det omgivande samhället:

  • Med lärare från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i Umeå.
  • Med kommunerna i Göteborg, Skövde, Umeå och Örnsköldsvik.
  • Med Nationellt centrum för matematikutbildning.
  • Med Skolinspektionen.
  • Med Skolverket.

Medlemmar i UFM har också andra typer av samarbeten, med andra forskare, se information om forskning.

Om du har intresse av att samarbeta med UFM på något sätt, se sidan om att kontakta UFM.