Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om Umeå marina forskningscentrum

Ett uppdrag av regeringen

Umeå marina forskningscentrum (UMF) bildades 1989 på uppdrag av regeringen, och har sedan dess arbetat med marina frågor i framför allt Bottniska viken. UMF:s uppdrag är att stödja marin forskning och utbildning, utföra miljöanalys och sprida information om forskning och miljötillståndet.

Organisation

UMF är en centrumbildning vid Umeå universitet med teknisk naturvetenskaplig fakultet som värdfakultet. UMF:s verksamhet styrs dels av föreskrifter som fastställts av Umeå universitets rektor, och dels av ett strategidokument som godkänts av UMF:s styrelse.

UMF etablerades i sin nuvarande form 2008 och har idag ett 20-tal anställda.

En del av Havsmiljöinstitutet

2008 bildades Havsmiljöinstitutet, ett nationellt centrum med uppdrag från regeringen att ge en samlad bild av miljötillståndet i havet. Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet. Det finns ett kansli som har en samordnande roll och är beläget vid Göteborgs universitet. Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitet ligger organisatoriskt under Umeå marina forskningscentrum.

Samarbetet mellan de fyra lärosätena inbegriper forskning och utbildning inom marin vetenskap. Havsmiljöinstitutet har också i uppdrag att bland annat bistå myndigheter med vetenskaplig kompetens, och att genom kvalificerade analyser och synteser ge myndigheter stöd i arbetet för en förbättrad havsmiljö.

 Läs mer på Havsmiljöinstitutets hemsida

Styrelse

Ordförande

Sebastian Diehl, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Ordförande och representant från Umeå universitet

Ledamöter

Mats Tysklind, Kemiska institutionen
Representant från Umeå universitet

Carin Magnhagen, Sveriges lantbruksuniversitet
Representant från annat lärosäte i regionen

Martina Jeuthe, Umeå marina forskningscentrum
Representant från de anställda på UMF

Vakant
Representant från regional myndighet

Jan Albertsson, Havsmiljöinstitutet
Representant från Havsmiljöinstitutet

Pia Norling, Havs- och vattenmyndigheten
Representant från Havs- och vattenmyndigheten

Karolina Eriksson, Umeå universitet
Studeranderepresentant på doktorandnivå

Johan Wikner, Föreståndare UMF
Ständigt adjungerad med närvaro- och yttranderätt

Sekreterare

Berith Andersson, Umeå marina forskningscentrum

Instruktion, strategi och verksamhetsmål

UMF:s instruktion

UMF:s strategidokument

UMF:s verksamhetsmål