"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Om Umeå marina forskningscentrum

Organisation

UMF är en arbetsenhet vid Umeå universitet med teknisk naturvetenskaplig fakultet som värdfakultet. UMF:s verksamhet styrs av Umeå universitet samt vår vision och vårt uppdrag. Föreståndare är professor Nick Kamenos, och biträdande föreståndare är fil.dr Siv Huseby.

Vår vision och vårt uppdrag

Vi bidrar till en hållbar utveckling av produktiva marina ekosystem i arktiska, subarktiska och extrema miljöer. Läs mer om vår vision och vårt uppdrag här.

 

Rådgivande organ

Som rådgivande organ för UMF:s verksamhet finns ett råd. Rådet består av sju ordinarie ledamöter och en suppleant för enhetens personal. Rådet sammanträder minst två gånger per år, och UMF:s föreståndare är huvudföredragande i rådet.

Rådets sammansättning

  • Sebastian Diehl (professor Umeå universitet, ordförande) 
  • Piero Calosi (professor University of Quebec, internationell representant)
  • Linda Zetterholm (doktorand Umeå universitet, studentrepresentant)
  • Göran Bergquist (laboratorieingenjör Umeå universitet, personalrepresentant)
  • Tomas Brodin (professor SLU, representant från annat universitet i regionen)
  • Mats Tysklind (professor Umeå universitet, representant Umeå universitet)
  • Vakant, internationell representant 

Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet är ett nationellt centrum med uppdrag att ge en samlad bild av miljötillståndet i havet. Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitet ligger organisatoriskt under Umeå marina forskningscentrum.

 Läs mer på Havsmiljöinstitutets hemsida

Senast uppdaterad: 2024-03-04