"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om UPL

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) bidrar till en god kultur av lärande och undervisning vid Umeå universitet. Vi bidrar genom att erbjuda professionellt pedagogiskt stöd till lärare, institutioner, enheter och fakulteter.

Vår uppdragsbeskrivning

UPL ska bidra till högskolepedagogisk utveckling vid Umeå universitet

UPL ska stödja lärare att utveckla sin lärarprofessionalitet och pedagogiska skicklighet

UPL ska bidra till utveckling av högskolepedagogiska lärmiljöer på campus och nät

Vision

Vår vision är att stödja, driva och inspirera till professionell och strategisk högskolepedagogisk utveckling baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mål

Målsättningen är att ha en organisation som:

  • bidrar till högskolepedagogisk utveckling vid Umeå universitet
  • stödjer lärare att utveckla sin lärarprofessionalitet och pedagogiska skicklighet
  • bidrar till utveckling av högskolepedagogiska lärmiljöer på campus och nät
  • kan möta de behov som Umeå universitet har avseende stöd och utveckling inom e-lärande
  • arbetar i flexibla arbetsformer, i projekt och uppdrag i samarbete med aktörer inom forskning och utbildning

Historik

Att erbjuda professionellt stöd till lärare i sitt undervisningsuppdrag är något Umeå universitet prioriterat i dryga 30 år. Från ett fåtal eldsjälar som brann för att stötta kollegor med dess tankar om lärande och undervisning bildades i slutet av 90-talet Universitetspedagogiskt centrum (UPC). UPC blev en enhet med egen personal och ett uttalat pedagogiskt uppdrag formulerat av rektor.

Sedan 2013 är vi en arbetsenhet som organisatoriskt ligger under Universitetsbiblioteket. I samband med denna omorganisation döptes vi om till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Vi fick då även ett utökat ansvar för att stötta lärare i sin användning av digitala lärmiljöer samt bidra till att stimulera pedagogisk mångfald i de flexibla lärandemiljöer som växer fram på campus.

Kontaktinformation

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Johan Bures väg 16
901 87 Umeå

Besöksadress:
Naturvetarhuset, Plan 2 (entréplan), flygel NB

Telefon föreståndare:
Lars Larsson 090-786 71 53

Kontakta UPL

Via detta formulär kan du kontakta UPL med frågor eller funderingar. Vi återkommer till dig så snart vi har möjlighet.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Senast uppdaterad: 2023-10-03