Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skolbibliotek i teori och praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: School libraries in theoretical and practical perspective

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 till 2018-01-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2BV031

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-08

Behörighetskrav

Kandidatexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.